رئیس علوم پزشكی شیراز: پزشكان در مطب خود كارتخوان بگذارند

شیراز - ایرنا- رئیس دانشگاه علوم پزشكی شیراز با بیان اینكه پرداخت وجه نقد در مطب های پزشكان پذیرفته نیست گفت: پزشكان باید با گذاشتن كارتخوان و استفاده از آن برای دریافت الكترونیك وجوه، جلو شبهات مبنی بر فرار مالیاتی را بگیرند.

دكتر علی بهادر، شنبه به خبرنگارایرنا گفت: البته گاه مشكلاتی در استفاده از كارت خوان ها یا به حساب نرفتن پرداختی ها به حساب پزشكان پیش می آید كه پزشكان را ناچار به دریافت پول نقد می كند كه این موارد در موارد اندك و استثنایی پذیرفته است اما اینكه پزشكان بخواهند همیشه و در همه حال از وجه نقد دریافت كنند پذیرفته نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشكی شیراز افزود: استفاده از كارتخوان رویه ای است كه باید به سمت آن برویم، برخی از مطب ها كارتخوان ندارند و شاید هم جمع آوری شده است، این موارد مورد نظارت است و هر پزشك حداقل باید یك كارتخوان داشته باشد.
بهادر گفت: استفاده از كارتخوان و پرداخت الكترونیك امروز به یك موضوع معمولی تبدیل شده و همه مغازه ها امروز پرداخت الكترونیك دارند، جامعه ما نمی پذیرد كه یك مطب پزشك كارتخوان نداشته باشد ، همین موارد است كه شبهه عدم پرداخت مالیات را در ذهن مردم می سازد و آن را گسترش می دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشكی شیراز ادامه داد: در یك جامعه نباید راه هایی توسط قشر متخصص جامعه پیموده شود كه شبهه ایجاد كند، فرار مالیاتی از جمله این موارد است، پرداخت مالیات شرط یك جامعه شهری و مدنی است و باید همه به آن احترام بگذارند.
6113 /1876