كلينيك كسب وكار درپژوهشگاه مواد و انرژي راه اندازي مي شود

كرج-ايرنا- مدير مركز رشد پژوهشگاه مواد وانرژي گفت: برنامه راه اندازي كلينيك كسب و كار مركز رشد پژوهشگاه مواد و انرژي تهيه شده است.

محمدرضا دادفر روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين كلينيك با هدف كمك و ارتقاء توانمندي‌هاي فردي، گروهي و سازماني و همچنين توسعه محصولات و خدمات شركت‌ها و افراد خلاق و كارآفرين فعاليت خود را آغاز خواهد كرد .
وي اظهار كرد: مشاوره بازاريابي، مشاوره منابع انساني ، مشاوره طراحي ساختار، سيستم‌ها و فرآيندها، مشاور در حوزه امور دانش بنيان، مشاورمالي و حقوقي، مشاور توسعه فناوري و كسب و كار، مشاوره مالكيت فكري و تجاري سازي، استانداردها، مشاوره حوزه بين الملل، مشاوره حوزه مهندسي مواد، شناسايي و انتخاب مواد و آزمون هاي مربوط توسط اين مركز ارائه مي‌شود.
مدير مركز رشد پژوهشگاه مواد و انرژي خاطر نشان كرد: اميدواريم راه‌اندازي اين كلينيك منجر به تربيت و پرورش دانش آموختگان مهارتي كارآفرين، ارتباط دانشجويان با كارآفرينان به منظور استفاده از تجربيات و ايجاد شبكه‌اي بين پژوهشگاه، صنايع و كارآفرينان شود.
وي با بيان اينكه كلينيك هاي كار آفريني و اشتغال يكي از حلقه هاي تكميل كننده چرخه فناوري در كشور است، گفت: كلينيك هاي كسب و كار با استفاده از مشاوره‌هاي تخصصي، برگزاري آموزش‌هاي كاربردي و نيز همكاري با مراكز و افراد با تجربه در اين زمينه‌ها مي‌توانند به شناسايي مسائل و عارضه‌هاي موجود كمك نموده و راهكارهاي اثر بخش در راستاي بهبود آنها ارائه دهند.
پژوهشگاه مواد وانرژي ايران وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در مشكين دشت فرديس استان البرز مستقر است.
7413/ 6155