620 ميليارد ريال براي تكميل پروژه هاي بهداشتي يزد نياز است

يزد - ايرنا - معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد گفت : 620 ميليارد ريال براي تكميل 132 پروژه بهداشتي و درماني نيمه تمام استان با 30 تا 90 درصد پيشرفت كار نياز است.

دكتر محمد رضا دهقاني روز چهارشنبه در حاشيه نشست بررسي مسايل و مشكلات درماني شهرستان ابركوه كه با حضور نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار و جمعي از مسئولان محلي تشكيل شد در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اين مطلب را بيان كرد.
وي محل اجراي پروژه ها را شهرستان هاي يزد ، ابركوه ، اردكان ، اشكذر ، بافق ، بهاباد ، خاتم ، تفت ، مهريز و ميبد ذكر كرد و يادآور شد: تاكنون براي اين تعداد پروژه از محل بودجه وزارت بهداشت ، دانشگاه و كمك خيران افزون بر 550 ميليارد ريال هزينه شده است.
وي با بيان اينكه 12 طرح بهداشتي درماني نيز آماده بهره برداري در هفته دولت است، خاطرنشان كرد : براي اين طرح ها افزون بر50 ميليارد ريال هزينه شده است.
هم اكنون استان يزد 480 مركز درماني و بهداشتي دارد .
در اين نشست نماينده مردم ابركوه ، مهريز ، بافق ، بهاباد و خاتم در مجلس شوراي اسلامي گفت: دانشگاه علوم پزشكي يزد مسئول تامين نيازهاي مردم است .
محمد رضا صباغيان با اشاره به اينكه مردم شهرهاي دور افتاده و نقاط محروم هميشه دغدغه بهداشت و درمان دارند ، اظهار داشت : توزيع خدمات و نيازهاي درماني در نقاط محروم ضعيف است .
وي تصريح كرد: وزارت بهداشت و درمان بايد تدابيري لحاظ كند كه پزشكان در مناطق محروم ماندگاري بيشتري داشته باشند، وزارتخانه بايد راهكاري به كميسيون مجلس ارائه كند تا بررسي و قانوني شود.
فرماندار ابركوه نيز در اين نشست با بيان اينكه نگاهي كه مردم به مقوله مناطق محروم دارند ، عدالت گونه است، گفت: اولويت نخست مردم شهرستان بهداشت و درمان است.
محمد كاظمي نسب اظهار داشت : مردم مي خواهند خدمات سلامت دريافت كنند و اين حق آنهاست كه در قانون اساسي لحاظ شده و از نظر حقوق شهروندي هم از ضروريات است .
رئيس شوراي بهداشت و درمان ابركوه در ادامه تاكيد كرد: مردم اين شهرستان براي انقلاب ، نظام و حضور در صحنه هاي انقلاب هيچ چيز كم نگذاشتند ، ولي از برخي محروميت ها و كمبودها بويژه در حوزه درمان رنج مي برند.
شهرستان ابركوه يك بيمارستان ، پنج مركز بهداشتي ، 34 پايگاه سلامت جامعه ، يك باب آزمايشگاه مركزي ، 2 مركز اورژانس جاده اي و يك اورژانس فوريت هاي پزشكي 115 دارد.
مركز شهرستان 53 هزار نفري ابركوه در140كيلومتري جنوب غربي شهر يزد قرار دارد.
7540/ 2047/