تخصیص 98 میلیون دلار برای تامین كود كشاورزی تایید شد

تهران- ایرنا- وزارت جهاد كشاورزی در اطلاعیه ای، اولویت های تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع كود شیمیایی را اعلام كرد كه بر اساس آن، با 98 میلیون دلار تخصیص ارز در این زمینه موافقت شده است.

به گزارش سه شنبه تارنمای وزارت جهاد كشاورزی، كارگروه اولویت بندی تخصیص ارز كودهای كشاورزی متشكل از نمایندگان موسسه تحقیقات خاك و آب و شركت خدمات حمایتی كشاورزی اولویت های تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع كود شیمیایی را تعیین كرد.
تاكنون 800 درخواست به شركت خدمات حمایتی كشاورزی ارائه شده است.
به درخواست های جدید در كمتر از یك روز رسیدگی می شود.
همچنین از متقاضیان خواسته شده است برای ثبت درخواست خود به تارنمای شركت خدمات حمایتی كشاورزی به نشانی www.assc.ir مراجعه كنند؛ روند تایید یا رد درخواست و نقص مدارك از طریق سامانه متمركز مجوزهای تجارت خارجی به اطلاع متقاضیان می رسد.
اولویت های تخصیص ارز انواع كود كشاورزی به شرح زیر است: سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم گرانوله (مصرف مستقیم)، دی آمونیم فسفات، سولفات پتاسیم (قابل حل در آب)، پتاسیم كلراید، سولفات آمونیوم، مونو آمونیوم فسفات، مونو پتاسیم فسفات، اسید فسفریك، اوره فسفات، سولفات منگنز (حداقل 30 درصد) و سولفات مس (حداقل 25 درصد).
انواع دیگر كود شیمیایی شامل اسید بوریك (حداقل 17 درصد)، fe- eddha (حداقل 6 درصد)، fe- edta (حداقل 13 درصد)، mn- edta (حداقل 13 درصد)، zn- edta (حداقل 15 درصد)، cu- edta (حداقل 13 درصد)، اسید هیومیك پودری حداقل(50 درصد)، اسید فولیك پودری (حداقل 25 درصد) جلبك دریایی پودری (حداقل 100 درصد) و اسید آمینه پودری (حداقل 25 درصد برای مصرف مستقیم و ماده اولیه تولید) است.
به گزارش ایرنا، از شانزدهم مردادماه بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد و كودهای كشاورزی در دسته یكم قرار گرفت كه از ارز دولتی بهره مند می شوند.

اقتصام*9186*1961*