نانواها هنگام پخت نان سبوس به آرد اضافه نكنند

اهواز - ايرنا - مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه چهار كشور از نانوايي هاي خوزستان خواست از افزودن سبوس به آرد در هنگام پخت نان خودداري كنند چون خطرات بهداشتي براي سلامت شهروندان به دنبال دارد.

سياوش حسين پور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:برخي نانوايي ها سبوس را به صورت فله اي از كارخانه هاي آرد خريداري و به آرد مصرفي خود اضافه مي كنند كه اين كار به هيچ وجه بهداشتي نبوده و ممكن است آلودگي شيميايي ، ميكروبي و قارچي در پخت نان ايجاد شود.
وي اضافه كردن دستي سبوس به خمير توسط برخي نانوايي ها را غيرقانوني عنوان و در اين ارتباط بر نظارت بيشتر بر نانوايي ها با هدف پيشگيري از افزون سبوس به نان تاكيد كرد.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه چهار كشور ، سبوس گيري بيش از اندازه از آرد توسط كارخانه هاي آرد را از معايب آرد توزيع شده در نانوايي هاي خوزستان بيان كرد و گفت:در صدد هستيم تا ميزان سبوس گيري از آرد را كاهش دهيم تا بروز بيماري هاي غيرواگيردار كاهش يابد.
حسين پور افزود:با توجه به اينكه الگوي مصرف در كشور ما بر پايه غلات به ويژه نان بنا شده و از گذشته هاي دور توليد غلات به عنوان اصلي ترين توليدات كشاورزي در كشور بوده از اين رو نان بيشترين مصرف را در بين مردم دارد و لازم است نظارت بهداشتي بر اين فرآورده مهم افزايش يابد.
سبوس به عنوان پوشش خارجي دانه گندم ، يكي از فرآورده هاي فرعي كارخانه هاي آرد است. سبوس وزن زيادي نداشته ولي حجم آن زياد و الياف خام آن حدود 12 درصد است و به طور ميانگين از هر يكصد كيلوگرم گندم براي توليد نان 15كيلوگرم سبوس توليد مي شود.
سبوس گندم بيشتر مصرف دامي دارد ولي برخي نانوايي ها با افزودن سبوس به اعتبار اينكه خاصيت غذايي بالايي دارد مشتريان زيادي را براي نان توليدي جلب كرده اند.
بسياري از شهروندان خوزستاني در سال هاي اخير از كيفيت پايين نان ، استفاده از ماده شيميايي جوش شيرين و نبود تنوع در پخت نان گلايه داشته اند.
به گزارش ايرنا بر اساس آمار رسمي سازمان جهادكشاورزي خوزستان ، مصرف سالانه آرد در اين استان 550 تا 600هزار تن است.
در سال زراعي جاري ، كشاورزان خوزستاني يك ميليون و 113هزار و 68تن گندم مازاد برنياز را به قيمت هر كيلوگرم 13هزار ريال به دولت فروختند.
شركت غله ايران متولي اصلي خريد مستقيم گندم از كشاورزان به قيمت تضميني است.
6065/ 6037

سرخط اخبار استان‌ها