ثبت سكه بهار آزادي به عنوان مهريه ممنوع شود

كرمان - ايرنا - رئيس شعبه دوم دادگاه خانواده كرمان گفت : با توجه به شرايط و اوضاع اقتصادي كشور پيشنهاد مي ‌شود قانون حمايت خانواده اصلاح و ممنوعيت تعيين سكه تمام بهار آزادي به عنوان مهريه اجرا شود.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي كل دادگستري كرمان، حجت الاسلام محمد شفيعي افزود: پيشنهاد مي‌ شود در قالب طرحي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و يا لايحه‌ پيشنهادي قوه قضائيه به هيات دولت و ارسال آن توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي در زمينه ممنوعيت ثبت سكه بهار آزادي به عنوان مهريه توسط دفاتر رسمي ثبت ازدواج و به جاي آن ثبت وجه رايج، اقدام عاجل و فوري انجام گيرد.
وي آثار مثبت تصويب اين طرح را كاهش متقاضي خريد سكه، فرهنگ سازي در راستاي جلوگيري از تعيين مهريه ‌هاي سنگين و غير عاقلانه، كاهش جمعيت زندانيان، كاهش ورودي پرونده ‌هاي تعديل اقساط مهريه و ناتوان از محكومين از پرداخت آن، تاثير مثبت در اقتصاد خانوار در بخش اقتصاد خرد و در نهايت اقتصاد كلان كشور برشمرد.
اين مقام قضايي گفت: ضرورت دارد ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب اول اسفندماه سال 1391 اصلاح و ميزان مهريه تا سقف يك سوم حداقل حقوق و دستمزد قانوني در يك سال مبناي اعمال مقررات ماده سه قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 15 مهر 1393 قرار داده شود و تعيين 110 عدد سكه بهار آزادي يا معادل آن با شرايط اقتصادي كشور تناسب نداشته و ندارد.
3029/ 5054