انبوه قانون های ناقص و مبهم مدیران را سر در گم كرده است

ایلام - ایرنا - رئیس دیوان محاسبات كل كشور تصریح كرد: ابهام و نقص در انبوه قوانینی كه بر سر مدیران ریخته شده ، مدیران را سر در گم كرده است.

به گزارش ایرنا، عادل آذر روز دوشنبه در نشست شورای اداری استان ایلام استنباط غلط از قوانین را منشا گرفتاری مالی مدیران و بروز تخلف ذكر و یاد اوری كرد: بین جرم و تخلف تفاوت بسیاری وجود دارد و بخش عمده ای از تخلف ها پیگرد اداری و نه قضایی دارند.
وی اصل و اساس بیت المال را سرمایه انسانی ذكر كرد و با تاكید بر لزوم انجام كنترل های داخلی و ارائه اموزش استنباط از قانون بودجه خاطر نشان كرد : بیشتر تخلف های دستگاه های اجرایی به علت نقص در قانون خوانی و استنباط غلط از قانون بودجه رخ می دهند.
وی با ذكر اینكه بسیاری از مدیران فاقد تبحر، تخصص و تسلط لازم برای استنباط از قانون بودجه هستند افزود: به منظور پوشش این نقیصه ، سامانه یكپارچه آموزشی فنی، تخصصی و حرفه ای تحت عنوان 'سامانه بینا' برای تمامی مدیرانی كه در معرض نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات قرار دارند، طراحی و ارائه شده است.
آذر با بیان اینكه شعار دیوان محاسبات نظارت مستمر مالی پیشگیرانه، هدایت گرانه و مقتدرانه است، یادآور شد: سامانه بینا در راستای تاكید بر اصل پیشگیری راه اندازی شده و ثبت نام در آن برای مدیران به صورت داوطلبانه است.
وی یادآور شد: در این سامانه مباحث مختلفی از جمله اینكه چطور قانون خوانده شده و چه استنباطی از آن شود و در صورت وجود ابهام چگونه قانونی كه به صحت نزدیك تر است انتخاب شود، به مدیران در تمامی سطوح آموزش داده می شود.
رئیس دیوان محاسبات كل كشور بر لزوم كنترل های پیشگیرانه داخلی، اداری، محیطی و حسابداری در دستگاه های اجرایی تاكید كرد و گفت: اعمال این كنترل ها تا 50 درصد از حجم پرونده های ورودی به دیوان محاسبات را كاهش می دهد.
آذر اضافه كرد: آموزش جزو برنامه های اصلی دیوان است ، بیت المال را تنها پول، اعتبار و اموال منقول و غیرمنقول نمی دانیم بلكه اصل و اساس بیت المال را سرمایه انسانی می دانیم .
وی یادآور شد: تمامی امكانات و نیروی انسانی دیوان محاسبات بدون هیچ چشمداشتی در بخش كارگاهی، آموزشی و مشاوره در خدمت تمامی مدیران است و باید از این امكانات به منظور كاهش تخلفات استفاده شود.
رئیس دیوان محاسبات اضافه كرد: بررسی ها نشان می دهد كنترل های داخلی، اداری، محیطی و حسابداری در دستگاه های اجرایی 50 درصد از حجم پرونده های ورودی به دیوان محاسبات را كاهش می دهد.

**یافتن راهكار برای افزایش جذابیت استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی
رئیس دیوان محاسبات كل كشور در این نشست به موضوع تامین مالی پروژه ها از محل اسناد خزانه اسلامی اشاره كرد و گفت: استفاده از این منبع در یك زمانی با استقبال مواجه شد اما هم اكنون جذابیت خود را از دست داده است .
آذر افزود: به دنبال طرحی برای رفع مسائل و مشكلات استفاده از این اسناد به عنوان تامین مالی اجرای طرح ها هستند.
وی درعین حال گفت: ایلام به لحاظ استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی در ردیف استان های موفق كشور قرار دارد.

** ایلام از پاك ترین استان های كشور است
رئیس دیوان محاسبات كل كشور گفت: بر اساس بررسی های میدانی و گزارش تفریغ بودجه، استان ایلام از نظر سلامت مالی یكی از پاك ترین استان های كشور است.
آذر با بیان اینكه پدیده زمین خواری جزو اولویت های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، افزود: هر چند این پدیده در استان ایلام كمتر دیده می شود اما باید به صورت جدی مورد مراقبت و كنترل قرار گیرد.
وی یادآور شد: اعتبار خوبی از محل های مختلف به دهیاری ها اختصاص یافته است كه فرمانداران باید مراقبت كنند تنها در زمینه عمران و اشتغال روستاها هزینه شود.
وی تاكید كرد: دیوان محاسبات تاكنون به این موضوع ورود نكرده است و خود فرمانداران پیش از دیوان باید به موضوع ورود و مانع از هدر رفت این منابع شوند.
به گزارش ایرنا، رییس دیوان محاسبات كشور روز گذشته با هدف انجام ماموریت نظارتی مرتبط با بودجه سال های 96 و 97 و بررسی چالش های بخش نظارتی به استان ایلام سفر كرد.
شركت در نشست شورای اداری و بازدید از مرز مهران از برنامه های سفر عادل آذر به ایلام است.
6032/6119