خدمات سازمان تامين اجتماعي با فناوري اطلاعات متحول شد

تهران- ايرنا- معاون بيمه اي سازمان تامين اجتماعي با اشاره به توسعه خدمات غيرحضوري به عنوان يكي از راهبردهاي اين سازمان گفت: در سال‌ هاي اخير نهضت فناوري اطلاعات (آي تي) تامين اجتماعي را متحول كرده است و اين تحول و دگرگوني ادامه دارد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از سازمان تامين اجتماعي، محمدحسن زدا در نشست شوراي اداري اداره كل تامين اجتماعي غرب تهران، در تشريح سامانه ٢5 خدمت غيرحضوري اين اداره كل اظهار داشت: مديران و كاركنان اين سازمان براي توسعه خدمات و ارتقاي فعاليت هاي مختلف از جمله فناوري اطلاعات تلاش مي كنند. طرح هايي پيشنهاد مي شود كه نقاط ضعف و قوت طرح هاي موردنظر را بررسي و پس از رفع مسائل، طرح ها را اجرايي مي كنند.
وي ضمن استقبال از طرح سامانه 25 خدمت غيرحضوري غرب تهران بزرگ و تاكيد براي ادامه و تكميل طرح گفت: بايد به سمتي برويم كه تمام زيرخدمت ‌هاي غيرحضوري تعريف شود و به آساني در دسترس همه مردم قرار گيرد.
زدا با اشاره به سامانه ١٤٢٠ افزود: بايد سعي كنيم تمام خدمات غيرحضوري از طريق اين سامانه به همه مخاطبان در بيش از 500 شعبه در سراسر ايران ارائه شود.
معاون بيمه اي سازمان تامين اجتماعي گفت: به منظور هماهنگي بيشتر و تسهيل استفاده از آي تي در سازمان تامين اجتماعي؛ دستورهايي از سوي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در اين زمينه صادر شده است.
زدا افزود: در معاونت بيمه ‌اي سازمان تامين اجتماعي نيز به منظور بهبود فرايندها و تسريع در بهره ‌برداري از فناوري اطلاعات؛ كميته اتوماسيون در واحدهاي مختلف شكل گرفته است و به زودي آثار و نتايج تصميم ‌هاي اتخاذشده به منظور بهبود فرايندها براي ارتقاي خدمت ‌رساني واحدها مشخص مي ‌شود.
وي تعامل سازمان تامين اجتماعي و شركاي اجتماعي را موثر دانست و گفت: اين سازمان به همان ميزان كه در جامعه تاثيرگذار است، از تصميم‌ گيري هاي نهادهاي تصميم‌ساز و سياستگذار نيز تاثير مي‌ گيرد. طي چند سال اخير با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفت و گوهاي زيادي انجام شده است و در اين مذاكرات همفكري هاي خوبي انجام شده است.

* ارائه 25 خدمت غيرحضوري به بيمه شدگان
مديركل تامين اجتماعي غرب تهران نيز در اين نشست گفت: پس از موفقيت طرح دفاتر درماني غيرحضوري الكترونيكي، ايجاد سامانه ٢5 براي ارائه خدمت غيرحضوري نيز در دستوركار قرار گرفت. اين سامانه، ارتباطي با ميز خدمت ندارد و بيمه ‌شدگان، كارفرمايان و بازنشستگان مي‌ توانند بدون حضور در شعب و از طريق سامانه يادشده نسبت به دريافت تعهدات اقدام كنند. با اجراي اين طرح علاوه بر ارتقاي سطح كيفيت خدمات، رضايتمندي مخاطبان نيز افزايش مي‌ يابد و توسعه سازمان الكترونيكي را شاهد خواهيم بود.
ناهيد حيدري با اشاره به عملكرد هيات ‌هاي تشخيص مطالبات در سطح غرب تهران بزرگ افزود: ٢5 هزار و ٣٨٨ پرونده در هيات تشخيص مطالبات بدوي مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفت و از اين تعداد حدود ١٤ هزار و ٨5٠ پرونده منجر به تجديد محاسبه شد.
وي با تاكيد بر اينكه ارائه خدمات بيمه‌اي و درماني به نيروي كار براي كاهش خطرات موجب افزايش بهره‌ وري مي شود، گفت: طرح هاي بخشودگي جرائم كارفرمايان خوش‌ حساب، راه‌ اندازي وي آي پي و ارائه خدمات ويژه به كارفرمايان خوش‌ حساب توسط اين سازمان براي كمك به كارفرمايان اجرايي شده است.
در اين نشست موضوعاتي از قبيل صدور دفاتر درماني، بيمه اتباع، حسابرسي از دفاتر، بازرسي الكترونيكي، بازرسي كشفي كارگاه‌ ها، برقراري مستمري در كارهاي سخت و زيان‌ آور، بيمه دانشجويان و افزايش بي رويه دستمزد بيمه ‌شدگان مورد بحث و تبادل‌ نظر قرار گرفت.
سازمان تامين اجتماعي حدود 42 ميليون نفر بيمه شده و مستمري بگير دارد كه در بخش بيمه اي داراي 480 شعبه در سراسر كشور است و خدمات بيمه اي اين سازمان از طريق اين واحدها به جامعه تحت پوشش ارائه مي شود. همچنين براي تسهيل امور و دسترسي آسان تر مردم به خدمات تامين اجتماعي، شعب اقماري و كارگزاري هاي اين سازمان نيز به عنوان واحدهاي وابسته به شعب، مشغول فعاليت هستند.
اجتمام*7268*1834