رفع چالشهای صنعت مرغ با تكمیل زنجیره تولید

سمنان - ایرنا - كارشناسان در میزگرد ایرنا، تنظیم سود تولید، جلوگیری از خام فروشی، افزایش بهره وری ، حداكثر رسیدن ارزش افزوده و افزایش اشتغالزایی را از مزایای داشتن زنجیره تولید در صنعت مرغ برشمردند.

به گزارش ایرنا، صنعت مرغ كه با سرمایه گذاری بیش از20 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی متاثر از تكانه های مختلف اقتصادی، گاه با زیان های متوالی مواجه می شود زیرا این صنعت تاكنون فقط در بخش تولید هزینه كرده است.
تكمیل زنجیره تولید تا فرآوری نیاز اساسی امروز صنعت مرغ است كه با تحقق آن، چالش های فراروی این دومین صنعت كشور برطرف می شود.
براساس آمار اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی كشور، شمار تولیدكنندگان مرغ گوشتی در كشور 24 هزار واحد است و اكنون ساختار خرده مالكی و پراكنش واحدهای تولیدی ، صنعت مرغ گوشتی را با بی نظمی مواجه كرده است زیرا مرغداری های متفاوت با ظرفیت های مختلف در حال تولیدند.
90 درصد نهاده ها و 70 درصد واكسن های مورد نیاز تولید كنندگان مرغ گوشتی وارداتی است، اكنون 2 میلیون تن گوشت مرغ در كشور تولید می شود كه افزایش آن به سه میلیون تن امكانپذیر است.
امروز با اصلاح نژاد و تغذیه مناسب، 42 روز نیاز است تا یك جوجه، مرغ گوشتی شود؛ یعنی متوسط ضریب تبدیل آن در كشور 1.9 و در دنیا 1.6 كیلوگرم است.
طبق آمار سرانه مصرف گوشت مرغ در كشور 25 كیلوگرم است.
در استان سمنان 401 واحد مرغداری با ظرفیت جوجه ریزی در هر دوره 9 میلیون و 900 هزار قطعه وجود دارد كه حدود یك سوم از این ظرفیت به میزان سه میلیون و 300 هزار قطعه در هر دوره سه ماهه جوجه ریزی می شود.
در زمان حاضر حدود نیمی از ظرفیت مجموع تولیدكنندگان صنعت مرغ سمنان جوجه ریزی می شود و حدود نیمی از مرغداری های فعال استان در شهرهای سمنان و سرخه دایر هستند و یك درصد مرغداری های استان غیرفعال است.
هر واحد مرغداری در استان سمنان پنج میلیارد ریال سرمایه ثابت و سه میلیارد ریال سرمایه در گردش دارد.
كارشناسان، سرمایه گذران و مسوولان اتحادیه مرغداری استان، مطمئن نبودن تولیدكننده از بازار، نوسانات هزینه های تولید به ویژه در بخش تامین نهاده ها و انواع خوراك های ویژه مرغ، نبود صادرات، ایده آل نبودن وزن مرغ ، تولید بدون برنامه ریزی برای فرآوری، غفلت از سرمایه گذاری برای صنایع تكمیلی، نبود زنجیره تولید، فقدان تعریف یكپارچه از مرحله تولید تا فرآوری های متنوع و نداشتن كشش بازار فروش را از جمله عمده ترین دلایل كامل نشدن ظرفیت مرغداری در استان سمنان برشمردند.
خبرگزاری ایرنا سمنان در همین ارتباط میزگردی با عنوان «ضرورت زنجیزه تولید تا فرآوری در صنعت مرغ و چالش فرارو» با حضور مصطفی شاه حسینی معاون بهبود تولیدات دامی جهاد كشاورزی استان، حسن هاشم زاده معاون سلامت دامپزشكی استان، كسری پیوندی مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان و احسان عبدی پور مدیر تعاون روستایی استان سمنان برگزار كرد.

** سرمایه گذاری صنعت مرغ فقط در بخش تولید است
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد كشاورزی سمنان با اشاره به اینكه 70 درصد تولیدات مرغ استان مازاد بر نیاز مصرفی است، گفت: اوج مصرف روزانه مردم استان 30 تا 35 درصد است.
شاه حسینی با بیان اینكه سرمایه گذاری در صنعت مرغ استان سمنان از ابتدا فقط در بخش تولید بوده است، تاكید كرد : سرمایه گذاری برای ایجاد زیر ساخت از تولید تا فرآوری باید از ابتدا پیش بینی می شد.
وی با بیان اینكه در استان صنعت مرغ از تولید تا كشتارگاه وجود دارد ، اضافه كرد: در صورت وجود حلقه های زنجیره این صنعت، سود تولید قابل تنظیم است و با تكمیل زنجیره است كه ارزش افزوده صنعت مرغ به حداكثر می رسد.
معاون تولیدات دامی سازمان جهاد كشاورزی سمنان، تكمیل زنجیره صنعت مرغ در استان را وظیفه بخش خصوصی دانست و گفت : ایجاد زنجیره تولید تا فرآوری می تواند مانع خام فروشی شود و اشتغالزایی به همراه داشته باشد.

** كاهش هزینه ها با ایجاد زنجیره تولید
معاون سلامت دامپزشكی استان سمنان گفت : آن چه مرغداران در استان با آن دست به گریبان هستند نوسانات قیمت در بخش های مختلف است كه این مساله تنها با یكدست شدن زنجیره صنعت مرغ جبران می شود.
هاشم زاده، بسیاری از مسایل و مشكلات صنعت مرغ را معطوف به تصمیمات كشوری دانست و افزود : زنجیره صنعت مرغ باید از مرحله تامین خوراك، تا پرورش، كشتار، بسته بندی و فرآوری، یكپارچه د رنظرگرفته شود و راهبرد واحد داشته باشد.
وی با اشاره به فراهم بودن زمینه سرمایه گذاری در بخش زنجیره صنعت مرغ، گفت : تا پایان شهریور 97 یك واحد كشتارگاه به بهره برداری می رسد و یك كشتارگاه دیگر در حال احداث است و پنج واحد بسته بندی مرغ در استان فعال هستند.

** 85 درصد مرغ تولیدی سمنان به تهران صادر می شود
مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان سمنان گفت : حدود 85 درصد تولید مرغ استان سمنان مازاد بر مصرف استان است و عمده آن وارد بازار تهران می شود.
پیوندی به نوسانات قیمت در بخش های مختلف در ماه های اخیر اشاره و میزان ضرر مرغداران استان سمنان را تا سه میلیارد ریال اعلام و اضافه كرد: بهترین كار این است كه در هر دوره كف و سقف قیمت ها برای مرغداران مشخص باشد.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان سمنان یادآور شد: ظرفیت تولید اكنون سه میلیون و 300 هزار قطعه در دوره است ولی ظرفیت واقعی 9 میلیون و 900 هزار قطعه است.
پیوندی با بیان اینكه حدود یك درصد مرغداری های استان به طور كامل تعطیل هستند، افزود: مشكلات متعددی مانند نوسانات و قطع برق در تابستان امسال، نوسان قیمت نهاده ها و خوراك های دارای ارزش غذایی ویژه، ریزگرد و هزینه های كارگران، از جمله دغدغه های مرغداران است.
وی تاكید كرد : مرغداری در شرایط كنونی شبیه یك بازی برد و باخت تبدیل شده است و تولیدكننده با ورود به چرخه تولید در هر دوره، از آینده خود بی خبر است و پیش بینی از سود خود ندارد.
پیوندی افت تولید مرغ در تابستان را به علت ضرر دوره های گذشته برشمرد و افزود : مرغداران از ضرر بالا در 2 ماه آینده هراس دارند زیرا بازار كشش تولید حتی به میزان یك سوم ظرفیت را هم ندارد.

** اتحادیه قدرتمند نسخه شفابخش صنعت مرغ
مدیر تعاونی روستایی استان سمنان با بیان این كه تمام مشكلات مرغداران در قالب یك تشكل قدرتمند قابل پیگیری است، گفت: این اتحادیه با داشتن جایگاه قانونی مناسب، می تواند پشتیبان صنعت مرغ در تمام بخش ها باشد.
احسان عباس پور با تقسیم مشكلات صنعت مرغ به سه بخش پیش از تولید، تولید و بازار ، تاكید كرد: نبود برنامه ریزی و سیاستگذاری مهمترین مشكل مرحله پیش از تولید، فصلی بودن بازار، نبود كشش در بازار و مقطعی بودن مشكل اصلی بخش تولید و فقدان ثبات بازار مشكل نهایی مرغداران است.
وی با بیان اینكه با وجود تعداد قابل توجه مرغداری در استان سمنان باید به تامین زیرساخت در فراوری گوشت مرغ توجه بیشتری شود، اضافه كرد: در صورت وجود اتحادیه قدرتمند، تولیدكننده برای رسیدن به سود تعریف شده، موظف به اعمال قواعد تولید از نظر بهداشتی، وزنی، تغذیه ای در تمام مراحل تولید می شود.
عباس پور با تاكید بر ضرورت رعایت استانداردهای ملی و بین المللی از سوی مرغداران به ویژه برای تولید مرغ در وزن ایده آل، گفت: در قالب تشكل، تولیدكننده موظف به رعایت ضوابط تولید در مسیر هدفگذاری است و از سویی اتحادیه نیز با حمایت دولتی، قابلیت جهت دهی به بازار را پیدا می كند.
وی بیان كرد: تحت نظارت اتحادیه، تولید مرغ می تواند نیازمحور باشد، تولید برای مصرف داخلی و صادراتی هدفگذاری شود .
عباس پور تاكید كرد: اكنون در فقدان تشكل و اتحادیه فراگیر صنعت مرغ، در كشور راهبرد تولید وجود ندارد ،بازارهای هدف شناسایی نشده اند، نیازها بر اساس بازار تعریف نمی شود و پشتیبانی از تولید در قالب یك برنامه جامع از تولید تا بازار و فرآوری وجود ندارد.

** تشكل گرایی بین مرغداران تقویت شود
معاون سلامت دامپزشكی استان سمنان تاكید كرد: مرغداران باید پیروی از تشكل گرایی را بیشتر تمرین كنند، هدفگذاری و تعیین راهبرد از تولید تا بازار هدف باید در قالب این تشكل ها تعریف شود.
هاشم زاده افزود: با وجود نوسان قیمت ها و ضرر برخی مرغداران در سال های اخیر، صنعت تولید گوشت مرغ استان سمنان از آسیب بیماری آنفلوآنزا در امان بوده و تامین كننده بخش مهمی از نیاز استان تهران بوده است.
وی تاكید كرد: كاهش تولید مرغ در سال گذشته در كشور میانگین هشت درصد بود و این رقم در استان سمنان چهار درصد بود كه نشان از ثبات صنعت تولید مرغ د راستان است.

** از تولید مرغ در وزن ایده آل غفلت شد
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد كشاورزی استان سمنان با بیان اینكه شهروندان به اشتباه گمان می كنند بالابودن وزن مرغ در خرید به صرفه است، تاكید كرد: دو سوی تولیدكننده و مصرف كننده باید این دید غلط خود را به سود صنعت مرغ اصلاح كنند.
شاه حسینی بیان كرد: در گام اول، هزینه های تولید باعث می شود تولیدكنندگان به سمت افزایش وزن هر مرغ گرایش داشته باشند كه شامل مشكل تامین و نوسانات قیمت نهاده ها، نوسان سود تولیدكننده و فقدان سیاستگذاری ثابت است.

** یكپارچه سازی زنجیره صنعت مرغ نیازمند اتاق فكر
مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان سمنان با بیان اینكه در نظر گرفتن صنعت مرغ به تعریف جامع یك زنجیره وابسته است، گفت : اكنون مراحل تولید، كشتار و بازار جدا از هم فعالیت می كنند و هر بخش منافع خود را می بیند.
كسری پیوندی با بیان این كه تا مراحل مختلف زنجیره یكپارچه نشود صنعت مرغ جان نمی گیرد و به سوددهی واقعی نمی رسد، تاكید كرد : این یكپارچه سازی به یك اتاق فكر واحد نیاز دارد كه باید از نظر قانونی از سوی دولت حمایت شود.
وی با بیان اینكه اكنون نگاه تولیدكننده، نظارت دامپزشكی و حمایت جهاد كشاورزی یكپارچگی لازم را ندارد، تصریح كرد : در استان سمنان امكان استفاده از ظرفیت كامل تولید مرغ وجود دارد اما جدا بودن فعالیت هر كدام از بخش های تولید، كشتار، توزیع و نظارت ها، مانع بهره وری كامل از این مجموعه است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران سمنان با بیان این كه انواع مسایل تحریم برای مرغداران آسیب در بر ندارد به جز در تامین نهاده های خوراكی، گفت: تحریم مشكل تامین نهاده های خوراك مرغ را برای تمام كشور داشته كه نوسان قیمت آسیب مهم این بخش است.

** وزن نامناسب مانع صادرات مرغ است
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد كشاورزی استان سمنان یادآور شد: وزن بالاتر از استانداردهای تعیین شده وزن مرغ بین یكهزار و 200 تا یكهزار و 700 گرم مانع اصلی صادرات مرغ از كشور است.
شاه حسینی با بیان اینكه این عامل باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی صنعت مرغ استان سمنان است، افزود: تولیدكننده با افزایش وزن مرغ، به سرشكن كردن هزینه های خود می پردازد غافل از این كه تولید از سطح استانداردهای تعیین شده خارج می شود.
وی با تاكید بر اصلاح برخی سیاستگذاری های كشور در زمینه تولید مرغ، بیان داشت : سیاستگذاری ها باید به شكلی تعیین شود كه منافع تولیدكننده و منافع اقتصادی كشور همزمان تامین شود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد كشاورزی سمنان با اشاره به كیفیت قابل قبول تولیدات مرغ استان، گفت: ظرفیت جوجه ریزی مرغداری های گوشتی استان 9 میلیون قطعه است اما به دلیل تعیین راهبرد كشوری حدود یك سوم این ظرفیت اجازه جوجه ریزی داده می شود، یعنی از زیرساخت و تسهیلاتی كه موجود است امكان بهره برداری كامل وجود ندارد.

** بهره وری اقتصادی مرغداری پایین است
مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان سمنان با بیان اینكه مرغداران استان اجازه جوجه ریزی تا سه میلیون و 300 هزار قطعه در هر دوره دارند ولی از 2 هزار و 400 قطعه جوجه ریزی فراتر نمی روند، گفت: مرغداران از فروش گوشت مرغ خود اطمینان ندارند و بهره وری اقتصادی برای آنان مساله است.
پیوندی با بیان اینكه ثبات نبودن قیمت گوشت مرغ سود تولیدكنندگان را دچار نوسان و برخی را تا مرز ورشكستگی پیش می برد، افزود: قیمت گذاری مرغ اساس مشخصی ندارد.
وی اضافه كرد: در حالی كه قیمت كارشناسی هزینه تولید مرغ برای هر كیلوگرم 56 تا 58 هزار ریال است، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مرداد امسال قیمت هر كیلوگرم را 51 هزار ریال تعیین كرده است، یعنی هزینه تولید در فروش تامین نمی شود.
پیوندی با اشاره به این كه همواره سود مرغداران با نوسان قیمت نهاده ها، انرژی، انواع ویتامین ها مورد نیاز و هزینه های كارگران ، در نوسان است، افزود: مهمترین خوراك مرغ ذرت است كه وارداتی است و در دوره اخیر تا 60 درصد نوسان قیمت داشته كه به مرغداران هزینه سنگینی وارد می كند.

** تشكل قدرتمند بانی صنعت مرغ شود
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد كشاورزی سمنان با تاكید بر اینكه رشد و شكوفایی صنعت مرغ در استان باید در قالب یك تشكل قدرتمند سازماندهی شود، بیان كرد: در قالب این تشكل، تمام بخش های تولید، كشتار، فرآوری، توزیع و تمام زنجیره باید تكلیف خود را بدانند و بر اساس هدف تعیین شده حركت كنند.
شاه حسینی با بیان اینكه هدفگذاری صادراتی می تواند بخشی از وظایف تشكل مرغداران باشد، گفت: در زمان حاضر سرمایه گذاران و مرغ داران بر اساس تجربه سال های گذشته حركت می كنند كه نیاز به وحدت رویه دارند.

** تعرفه بالا مانع صادرات مرغ به خارج است
معاون سلامت دامپزشكی استان سمنان با بیان اینكه اكنون كشورهای افغانستان و عراق برای واردات مرغ از ایران تعرفه های بالا تعریف كرده اند، تصریح كرد: در سال های اخیر بیماری آنفلوآنزای پرندگان در كشورهای منطقه چالش مهمی ایجاد كرد كه باعث تعریف این تعرفه ها شد.
هاشم زاده با بیان اینكه دیگر مشكل صادرات مرغ، وزن نامناسب آن است، افزود: با هدف جذب بازار منطقه ای و داخلی، تولید مرغ در وزن ایده آل باید بیشتر مورد توجه تولیدكنندگان قرار گیرد و باید در تولید در این زمینه فرهنگ سازی شود.
وی تولید مرغ در وزن استاندارد را فرصتی برای صادرات در زمان كاهش مصرف داخلی برشمرد و اضافه كرد: نوسانات شرایط اقتصادی داخلی بر مصرف داخلی تاثیر مستقیم دارد، در این شرایط اگر تولید در وزن استاندارد باشد امكان صادرات تولیدات فراهم می شود.
معاون سلامت دامپزشكی سمنان با بیان اینكه ایجاد زیرساخت های صنایع تبدیلی صنعت مرغ در استان محدودیتی ندارد، گفت : در صورت ایجاد زنجیره تولید و تكمیل ظرفیت مرغداری ها، می توان برای صنعت مرغ چشم انداز خوبی در اشتغالزایی و ارزش افزوده در نظر گرفت.
هاشم زاده تاكید كرد: برای تولیدكنندگان آینده سرمایه گذاری در حد چند هفته مشخص نیست و این مساله خطرپذیری سرمایه گذاری در صنعت مرغ را افزایش می دهد.

** صنایع فرآوری مرغ سرمایه گذار مشتاق دارد
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد كشاورزی استان سمنان گفت: سرمایه گذاران برای ایجاد صنایع فرآوری استقبال خوبی دارند و باید از صندوق توسعه ملی تسهیلات ویژه به آنان اختصاص یابد.
شاه حسینی با بیان اینكه هنوز سرمایه گذاری در بخش صنایع تكمیلی در استان جا برای كار دارد، تاكید كرد : مهمترین مساله در این بخش توجیه بودن سرمایه گذاران صنایع تكمیلی برای پیروی از سیاست های تشكل است.
6103/6026