۲۱ مرداد ۱۳۹۷،‏ ۱۵:۳۷
کد خبر: 82998849
۰ نفر
قرارداد كارگزاران مخابرات روستايي دائمي شد

تهران- ايرنا- ديوان عدالت اداري با تاييد بخشنامه دائمي شدن قرارداد كارگزاران مخابرات روستايي صادرشده از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به دائمي شدن اين بخشنامه راي داد.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از ديوان عدالت اداري، هيأت تخصصي بيمه، كار و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري با رد شكايت شركت مخابرات، بخشنامه دائمي شدن قرارداد كارگزاران مخابرات روستايي را تاييد و به بلاتكليفي كارگزاران مخابرات روستايي خاتمه داد.
بر اساس اين گزارش، به دنبال كش و قوس هاي فراوان بين شركت مخابرات و كارگزاران مخابرات روستايي و صدور بخشنامه توسط وزارت كار مبني بر لزوم انعقاد قرارداد دائمي با كارگزاران روستايي طبق ماده 83 قانون اصلاح برخي مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/93 ، سرانجام ديوان عدالت اداري با تاييد بخشنامه اين وزارتخانه، كارگزاران مخابرات روستايي سراسر كشور را مستحق قرارداد دائمي دانست.
در رأي هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي آمده است: نظر به اينكه استمرار پرداخت حق بيمه و انعقاد قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران مخابرات روستايي تا زمان بازنشستگي در سطر دوازدهم تا پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحي برخي مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبيين حكم مقنن و شيوه نامه اجرايي ماده 83 قانون ياد شده تنظيم شده است.
بنابراين بخشنامه صادرشده خلاف قانون و خارج از اختيارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 حكم به رد شكايت صادر مي شود.
با رأي ديوان عدالت اداري، شركت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائمي با كارگزاران مخابرات روستايي شده است.
اجتمام*٣٢٢٩*1834