اقلیت های مذهبی ایران نیاز به قیمومیت آمریكایی ندارند

تهران- ایرنا- انجمن آشوریان ایران، در بیانیه ای در پاسخ به یادداشت توئیتری «مایك پمپئو» وزیر خارجه آمریكا مبنی بر آزار اقلیت های مذهبی و محرومیت آنان از حقوق بشر تاكید كرده است: اقلیت های مذهبی ایران نیاز به قیمومیت آمریكایی ندارند.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از انجمن آشوریان تهران، در این بیانیه كه نسخه ای از آن امروز یكشنبه به ایرنا ارسال شده، آمده است: امروزه سیاست ها و خط مشی های دولت آمریكا، از راه توئیتر در فضای مجازی انتشار می یابد و جهان از آن با خبر می شود. این شیوه ای است كه ترامپ، اعمال كرده است و دولتمردان كاخ سفید، آن را دنبال می كنند.
پمپئو، وزیر خارجه آمریكا هم بالطبع، از این قاعده مستثنی نیست. یادداشت توئیتری او از آزار اقلیت های مذهبی در سراسر جهان و همچنین محرومیت آنان از حقوق بشر می گوید و البته نگاهی از گوشه چشم هم به اقلیت های مذهبی در ایران دارد كه صد البته سندی معتبر در ارجاع به آن نداشته است و این است كه سراسر جهان را شاهد می آورد.
در ادامه این بیانیه تاكید شده است: بی تردید، این اشك تمساح ریختن از سوی دولتمردی كه مقابل چشم او هنوز شاهد آزار افراد به خاطر رنگ پوست هستیم و برده داری منسوخ شده «آبراهام لینكلن» با چهره ای دیگر تداوم می یابد، به نظر منصفانه و عادلانه نمی آید.
این بیانیه می افزاید: دیواركشی میان دو ملت در مرزهای آمریكا آن هم چند دهه پس از فروریختن دیوارهای میان ملت ها، نهایت ستمی است بر ملت هایی كه مرزها را درمی نوردند و برتر از آن ظلم و ستم جداسازی والدین كودكان از فرزندانشان و انبار كردن آنها در اردوگاه هایی كه به آشویتس نازی ها بیشتر شباهت دارد، نهایت بربریت در جامعه جهانی است و هم اكنون جهان شاهد جداسازی و اخراج همسر یك تفنگدار آمریكا در سرزمینی است كه هفده سال در آن زندگی كرده است و خانواده ای كه به دست ستمگر حكومت نژادپرست ترامپ فرو پاشید.
در بیانیه انجمن آشوریان تاكید شده است: به گفته عیسی مسیح، كه خس را در چشم برادر خود می‌بینی و چوبی را كه در چشم خود داری نمی‌یابی، اقلیت های مذهبی در ایران، نیاز به این قیمومیت توئیتری آمریكایی ندارند، كه بی تردید، در حفظ آئین ها و زبان و دین، نظام اسلامی ایران را پشتیبان خود می بینند.
اجتمام*2181*1834