افزودن سبوس جداگانه به آرد سفيد، غير بهداشتي است

شيراز- ايرنا- كارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جهرم گفت: برخي نانوايي‌ها سبوس را جداگانه به آرد سفيد اضافه مي‌ كنند كه اين كار اشتباه و غير بهداشتي است و ارزش غذايي هم ندارد.

دانيال فرهيخته يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: سبوس يا پوسته گندم بايد همراه آرد باشد ولي در كارخانه ها اين سبوس را جدا و آرد سفيد توليد مي كنند.
وي با بيان اينكه به طور كلي ناني را كه از دانه‌هاي سبوس دار گندم (با پوسته) تهيه مي‌شود، نان تيره يا سبوس‌دار مي‌نامند، گفت: در نان سبوس‌ دار نسبت به نان سفيد به طور ميانگين دو برابر ويتامين، مواد معدني و مواد فيبري وجود دارد.
فرهيخته گفت: سبوس به طلاي گياهي معروف است و تحقيقات پژوهشگران نشان داده هيچ ماده‌ي غذايي براي تسهيل و بهبود عملكرد دستگاه گوارش با سبوس برابري نمي‌كند.
وي بيان كرد: برخي نانوايي‌ها به سفارش مشتري يك مشت سبوس به نان اضافه مي‌كنند كه پاشيدن سبوس به صورت جداگانه بر روي نان اشتباه است و ارزش غذايي ندارد.
فرهيخته اضافه كرد: برخي از نانوايان سبوس فله‌اي از كارخانه‌هاي آرد مي‌ خرند و به آرد مصرفي اضافه مي‌كنند كه اين كار به هيچ عنوان بهداشتي نيست زيرا ممكن است هنگام جداسازي سبوس، آلودگي‌هاي شيميايي، ميكروبي و قارچي براي سبوس ايجاد شود.
اين كارشناس بهداشتي بيان كرد: لازم است ميزان جداسازي سبوس از آرد در كارخانه ‌هاي آرد، كاهش يابد.
سبوس پوست گندم كه در آسياب‌ ها و كارخانه ها اين پوست را مي ‌گيرند تا آرد سفيد شود و نان سفيد حاصل شود.
آرد سبوس‌ دار يعني گندم با پوستش آرد شده است اما سبوس جداگانه، پوست جداي گندم آميخته با كاه و چيزهاي ديگر است و ارزش غذايي ندارد.

** آرد سبوس دار به نانوايان جهرم داده شد
رئيس اتحاديه‌ نانوايان جهرم به ايرنا گفت: اين اتحاديه‌ با همكاري معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي جهرم، آرد سبوس‌ دار در اختيار تعدادي از نانوايي‌هاي سنگگ شهر جهرم قرار داد.
شاهرخ حقايق با بيان اينكه منظور از نان سبوس‌دار، ناني است كه از آرد تيره تهيه مي‌شود نه سبوسي كه در حين پخت به خمير اضافه مي‌شود، افزود: هم‌اكنون اين واحدها، نان سنگگ سبوسدار عرضه مي‌كنند و با پيگيري‌هاي اين اتحاديه، به زودي تعداد بيشتري از نانوايي‌ها سنگگ از آرد سبوس‌ دار براي پخت نان استفاده خواهند كرد.
رئيس اتحاديه نانوايان جهرم گفت:170نانوايي در جهرم وجود دارد كه 80درصد آنها نان سبوس‌دار مي‌پزند.
جهرم در 193 كيلومتري جنوب شرقي شيراز است.
7375 / 1876