1360 نيكوكار اهل ماكو در طرح اكرام ايتام مشاركت كردند

اروميه- ايرنا- مدير كميته امداد امام خميني (ره) ماكو گفت: يك هزار و 360 خيّر نيكوكار طي چهار ماه امسال در راستاي عمل به آموزه هاي اسلامي در طرح اكرام ايتام و محسنين مشاركت كرده و سرپرستي حداقل يك يتيم را متقبل شده اند.

محمد محمدنژاد روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در حال حاضر 189 يتيم و 166 فرزند خانواده بي بضاعت در قالب طرح هاي اكرام ايتام و محسنين تحت حمايت اين نهاد هستند.
وي اضافه كرد: در چهار ماه نخست امسال بيش از يك ميليارد و 650 ميليون ريال كمك از سوي خيران به اين افراد صورت گرفته است.
وي بيان كرد: رفع مشكلات ايتام در زمينه تأمين مخارج، ازدواج، اشتغال، تحصيل و درمان ايتام از جمله مواردي است كه توسط حاميان انجام مي شود.
وي ادامه داد: افراد خيّر و نيكوكار مي‌توانند با مراجعه به دفاتر كميته امداد ضمن اعلام آمادگي براي حمايت از ايتام، يتيم موردنظر خود را نيز براي كمك هاي مالي مستمر انتخاب كنند.
به گزارش ايرنا، كميته امداد امام خميني (ره) از اسفندماه سال 1357 فعاليت خود را با فرمان امام راحل براي رسيدگي به وضعيت محرومان و كمك به آنها از طريق دريافت كمك هاي مردمي آغاز كرد و 39 سال از فعاليت اين نهاد مي گذرد.
در سال هاي نخست، وظيفه اين نهاد تنها كمك مادي به مددجويان و متقاضيان بود ولي در سال هاي اخير، وظايف ديگري نيز به اين نهاد محول شده كه ارائه كمك هاي مشاوره اي بخشي از اين وظايف است.
كل خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) ماكو يكهزار و 708 خانوار با سه هزار و 273 نفر جمعيت است كه نسبت به جمعيت شهرستان از لحاظ خانوار 7.04 درصد و 3.52 از نظر جمعيتي تحت پوشش كميته امداد ماكو است و از تمامي خدمات بهره مند هستند.
اين شهرستان مرزي در شمال آذربايجان غربي و در مجاورت مرزهاي ايران با تركيه قرار دارد.
7132/2093

سرخط اخبار استان‌ها