تراز تجاری بخش كشاورزی 5.5 میلیارد دلار بهبود یافت

خمین - ایرنا - قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد كشاورزی گفت: تراز تجاری بخش كشاورزی كشور در چند سال اخیر، پنج و نیم میلیارد دلار بهبود یافته است.

«غلامحسین طهماسبی » روز شنبه در حاشیه آیین ملی روز مزرعه لوبیا در گفت و گو با ایرنا افزود: تراز تجاری بخش كشاورزی منفی هشت و نیم میلیارد دلار بوده كه اكنون به منهای سه میلیارد دلار كاهش یافته است.
وی اظهار كرد: كشور در بیشتر محصولات استراتژیك به خودكفایی رسیده به طوری كه سومین سال خودكفایی گندم را تجربه می كند و در زمینه تولید شكر نیز به خوداتكایی رسیده است.
قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی گفت: در سایر محصولات دیگر، نیاز كشور به واردات به حداقل رسیده و با تلاش محققان و كارشناسان ترویج و آموزش، تراز تجاری رو به بهبودی است.
طهماسبی ادامه داد: در شرایط امروز، تغییرات اقلیمی و محدودیت‌هایی كه به لحاظ شرایط طبیعی برای دنیا به واسطه صنعتی شدن، محدودیت‌های آب، سیاست‌های حاكم بر جهان و گرمایش به وجود آمده، ایجاد امنیت غذایی از مهمترین اصولی است كه می‌تواند در راستای استقلال و پایداری كشورها تاثیرگذار باشد.
وی اظهارداشت: در سازمان تحقیقات از سال های گذشته تاكنون در زمینه تامین امنیت غذایی، آموزش، ترویج، مدیریت ذخایر ژنتیكی و تنوع زیستی و پژوهشی اقدامات مناسبی انجام شده است.
قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی گفت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی ارتباط دهنده بین پژوهش های علمی و عملی شدن یافته های تحقیقاتی است كه می‌تواند در تجاری سازی تحقیقات موثر باشد.
طهماسبی بیان كرد: تاكنون 100 نوع دانش و فناوری جدید در طول سه سال گذشته به بخش خصوصی منتقل و تجاری سازی شده است.
قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی گفت: در زمینه محصول لوبیا 20 رقم جدید توسط مروجان و كارشناسان به بهره برداران معرفی شده است.
طهماسبی افزود: مهمترین محورهای تحقیقاتی دستیابی به ارقام مقاوم به تنش خشكی و تاب آوری است.
وی افزود: با استفاده از ارقام جدید مصرف آب در محصول لوبیا از 15 هزار متر مكعب در هر هكتار باید به پنج هزار متر مكعب كاهش یابد.
قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی گفت ادامه داد: سه هزار ایستگاه تحقیقاتی در كشور فعال است كه 20 موسسه آن مادری است و قدمت برخی از ایستگاه ها به یكصد سال می رسد.
وی در ارتباط با اعتبار تخصیصی امسال به طرح های تحقیقاتی گفت: 10 هزار میلیارد ریال اعتبار برای بخش های مختلف همچون طرح های پژوهشی، نوسازی و تجهیز ایستگاه های تحقیقاتی تخصیص داده شده است.
آیین ملی روز مزرعه لوبیا، با حضور 150 نفر از محققان حوزه كشاورزی، كارشناسان، مروجان و كشاورزان پیشرو استان های همدان، لرستان، اصفهان، تهران، چهار محال بختیاری و مركزی به مدت سه روز برگزار می شود.
خمین یكی از قطب های كشت و كار لوبیا به عنوان مهمترین گروه از حبوبات آبی كشور محسوب می شود.
چهار هزار و 445 نفر بهره بردار در خمین به تولید محصول لوبیا مشغول هستند .
7277/3075