سارقان تجهيزات كشاورزي در دزفول دستگير شدند

دزفول - ايرنا - فرمانده انتظامي دزفول گفت:سه سارق حرفه اي كه اقدام به سرقت تجهيزات كشاورزي در مناطق حاشيه اي اين شهرستان مي كردند دستگير شدند.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاعرساني پليس،سرهنگ علي الهامي روز شنبه افزود:در پي وقوع چند فقره سرقت ادوات كشاورزي در مناطق حاشيه اي شهرستان دزفول،شناسايي و دستگيري اين سارقان در دستور كار ماموران پليس قرار گرفت.
وي افزود:با اقدام تخصصي پليس سه سارق حرفه اي شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه با هماهنگي مرجع قضايي در مخفيگاهشان دستگير شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان دزفول اضافه كرد:در بازرسي از مخفيگاه اين سارقان تعدادي اموال سرقتي كشف شده و متهمان در تحقيقات به عمل آمده به 10 فقره سرقت تجهيزات كشاورزي در شهرستان دزفول اعتراف كردند.
سرهنگ الهامي گفت:متهمان پس از تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايي شدند.
ماموران انتظامي دزفول هفته گذشته نيز يك متخلف اقتصادي را كه با ثبت سفارش و ارز دولتي تعداد يكهزارو 60 دستگاه گوشي تلفن همراه وارد كشور كرده بود دستگير كردند.
7278/6068