۲۰ مرداد ۱۳۹۷،‏ ۹:۴۰
کد خبر: 82997262
۰ نفر
نخستين كوره ساخت سفال اوايل دوره اسلامي در ري كشف شد

تهران- ايرنا- سرپرست تعيين حريم و مستندسازي تپه بهرام مقيم آباد در ري گفت: بقاياي يك اقامتگاه اعياني و شواهدي از نخستين كوره ساخت سفال در اوايل دوره اسلامي در اين تپه دوره ساساني و داراي ساختار منحصر به فرد معماري كشف شد.

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگي ايرنا از پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، مهدي موسوي نيا اظهار داشت: كاوش در محوطه تپه بهرام مقيم آباد با هدف تعيين عرصه و پيشنهاد حريم و مستندسازي آن انجام گرفته است.
به گفته اين باستان شناس، براي يافتن پاسخ به اهداف مورد اشاره در ابتدا بخشهايي از محوطه مورد بررسي ژئومغناطيس‌سنجي قرار گرفت تا درك بهتري از مستندسازي محوطه به دست آيد.
موسوي نيا با اشاره به ايجاد چند گمانه ديگر در بخش هاي درون و بيرون محوطه براي پاسخ به پرسش هاي باستان شناسي گفت: با استناد به مواد فرهنگي يافت شده از گمانه هاي درون محوطه، تپه بهرام داراي چند فاز استقراري است.
او افزود: سفال هاي يافت شده از بررسي سطحي محوطه و معماري حصار محوطه نشان مي دهد اين محوطه احتمالا در دوره ساساني ساخته شده و در قرون اوليه اسلامي مورد استفاده مجدد قرار گرفته است، همچنين اين مورد از برش بخش هايي از حصار دوم و استفاده از آن به عنوان كوره ساخت سفال مفروض است.
اين باستان شناس گفت: متاسفانه بالا بودن سطح آب در درون محوطه و رطوبت بالاي انباشتهاي زيرين، مانع از فهم لايه هاي پاييني اين محوطه شد بنابراين وجود لايه هاي فرهنگي قبل از اسلام در محوطه تا به امروز از يك فرض فراتر نخواهد رفت.
او اظهار داشت: در لايه هاي بالايي كه كاوشهاي باستان شناسي محوطه اغلب در اين لايه ها متمركز بود، تنوعي از مواد فرهنگي از قرون اوليه اسلامي و آل بويه يافت شد.
به گفته وي، قطعات سفال ساده، لعاب هاي تك رنگ و لعاب پاشيده، در كنار قطعات ظروف شيشه اي، قطعات اشياي مفرغي و آهني و دكمه هاي تزئيني استخواني نشان مي دهد اين محوطه در سده هاي نخست دوره اسلامي به مراتب پررونق بوده است.
موسوي نيا، كشف يك كوره ساخت سفال متعلق قرون اوليه اسلامي در ري را يكي از مهمترين كشفيات باستان شناسي اين فصل از كاوش اعلام كرد.
او با بيان اين نكته كه اين مورد اولين كوره سفالگري يافت شده از قرون اوليه اسلامي در منطقه ري است، گفت: انتظار مي رود با كاوش گسترده در اين بخش از محوطه بتوان اطلاعات حائز اهميتي از سنت توليد سفال در قرون اوليه اسلامي در ري به دست آورد.
موسوي نيا افزود: در كنار مواد فرهنگي شاخص يافت شده از محوطه، بخش ديگري از اهميت تپه بهرام به ساختار منحصر به فرد معماري اين محوطه بازمي گردد.
او با اشاره به ساخت اين محوطه از سه حصار تو در تو افزود: حصار بيروني و حصار مياني آن داراي برج هاي نگهباني است و ساختار معماري محوطه و وجود برجهاي نگهباني نشان مي دهد اين محوطه بالقوه يك اقامتگاه اعياني بوده است.
اين باستان شناس فراواني قطعات ظروف شيشه اي و اشياي تزئيني استخواني در باروي مركزي را شاهد ديگري بر اعياني بودن اين محوطه در سده هاي نخست دوره اسلامي و چه بسا پيش از اسلام دانست.
او گفت: با كاوش گسترده در باروي مركزي محوطه و برجستگي هاي واقع در فضاي درون باروي بيروني انتظار مي رود اطلاعات حائز اهميتي از محوطه در سده هاي نخست دوره اسلامي و احتمالا دوره ساساني به دست آيد.
موسوي نيا با اشاره به صدور مجوز تعيين حريم و مستندسازي تپه بهرام مقيم آباد توسط رياست پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري ابراز اميدواري كرد با كاوش گسترده اين محوطه مهم دوره تاريخي- اسلامي، اهميت و جايگاه ري در سده هاي تاريخ ايران نمايان تر شود.
فراهنگ**3079**1055