مراسم تحليف رئيس جمهوري زيمبابوه لغو شد

تهران - ايرنا - مراسم تحليف رئيس جمهوري جديد زيمبابوه در بحبوحه تنش هاي سياسي اين كشور به دليل شكايت رقيب وي مبني بر تقلب در انتخابات، لغو شد.

به گزارش بامداد شنبه ايرنا به نقل از خبرگزاري رويترز، مراسم تحليف «امرسون منانگاگوا» رئيس جمهوري منتخب زيمبابوه به دليل شكايت «نلسون چاميسا» رقيب وي در انتخابات لغو شد.
در حالي كه قرار بود منانگاگوا يكشنبه آينده سوگند ياد كند، چاميسا با طرح شكايتي در دادگاه قانون اساسي زيمبابوه خواستار ابطال نتايج اين انتخابات و برگزاري انتخاباتي جديد شد.
«زيامبي زيامبي» وزير دادگستري زيمبابوه تاييد كرد كه تا زمان صدور راي دادگاه قانون اساسي پيرامون شكايت چاميسا، مراسم تحليف منانگاگوا برگزار نمي شود.
وكيل چاميسا گفت كه خواسته اصلي او از دادگاه قانون اساسي زيمبابوه «اعلام برنده واقعي انتخابات» است و در غير اين صورت بايد انتخابات ديگري با رعايت قوانين برگزار شود.
بر اساس قانون اساسي زيمبابوه، نامزدهاي انتخابات بايد شكايت خود را تا 7 روز پس از اعلام نتيجه انتخابات به دادگاه قانون اساسي ارائه دهند و اين دادگاه بايد راي خود را تا 14 روز پس از دريافت شكايت اعلام كند.
به گزارش ايرنا، كميسيون انتخابات زيمبابوه بامداد جمعه اعلام كرد كه منانگاگوا رئيس جمهوري 75 ساله اين كشور از حزب حاكم «زانو پي اف» موفق به كسب اكثريت آراي انتخابات رياست جمهوري شده است.
از مجموع آراي صحيح اخذ شده در انتخابات روز دوشنبه، منانگاگوا 50.8 درصد را كسب كرد و رقيب اصلي چاميسا هم 44.3 درصد آرا را به خود اختصاص داد.
انتخابات رياست جمهوري، پارلمان و شوراهاي شهرداري زيمبابوه هشتم مرداد برگزار شد و هياتي از جمهوري اسلامي ايران هم كه براي نظارت بر اين انتخابات دعوت شده بود، سلامت برگزاري آن را تاييد كرد.
گرچه زيمبابوه در روز انتخابات آرام بود، اما پس از اعلام نتايج اوليه و مشخص شدن پيروزي حزب حاكم، درگيري هايي در نقاط مختلف اين كشور روي داد كه در جريان آن سه نفر كشته شدند.
اين نخستين انتخابات رياست جمهوري اين كشور طي 37 سال گذشته بود كه بدون حضور «رابرت موگابه» رئيس جمهوري پيشين برگزار شد.
موگابه كه نزديك به چهار دهه بر زيمبابوه حكومت كرده بود، سال گذشته همزمان با بررسي طرح استيضاح در كنگره اين كشور از سمت خود استعفا كرد و منانگاگوا معاون سابق وي به طور موقت بر مسند رئيس جمهوري تكيه زد.
شبد**9416**1379