انتخاب مجدد رئوفيان به عنوان دبيركل حزب اسلامي ايران زمين

تهران- ايرنا- «سيد ابوالقاسم رئوفيان» در پنجمين دوره فعاليت حزب اسلامي ايران زمين به اتفاق آراي شوراي مركزي اين تشكل سياسي اعتدال گرا، مجددا به عنوان دبيركل انتخاب شد.

به گزارش گروه سياسي ايرنا، روابط عمومي حزب اسلامي ايران زمين روز جمعه اعلام كرد: پس از برگزاري پنجمين دوره مجمع عمومي اين تشكل سياسي، در دومين جلسه شوراي مركزي كه به رياست «سيدضياءالدين خرمشاهي» و با حضور اعضاي هيات موسسين و شوراي مركزي و بازرسان در دفتر مركزي اين حزب تشكيل شد، «سيدابوالقاسم رئوفيان» بعد از تبيين مواضع و برنامه هاي اجرايي، به اتفاق آرا براي مدت سه سال به سمت دبيركلي حزب انتخاب شد.
در اين جلسه همچنين مصوب شد تا طي دو هفته آتي، دبيركل حزب، قائم مقام و معاون سياسي را معرفي كرده و شوراي مركزي حزب و بازرسان با حضور موثر و عمل به تعهدات و وظايف حزبي خود دبيركل را در پيشبرد اهداف حزب ياري كنند.
حزب اسلامي ايران زمين همزمان با اين اقدام در نظر دارد تا با ايجاد و راه اندازي دو گروه ويژه ارزيابي عملكرد نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و نيز گروه تحقيقاتي احزاب در انديشه سياسي- اسلامي با تاسي به فرامين الهي قرآن كريم و متن نهج البلاغه در روشنگري اذهان جامعه و ارائه طريق به اصحاب سياست اداي دين كند.
تصويب تشكيل گروه ارزيابي عملكرد نمايندگان فعلي مردم در مجلس شوراي اسلامي به منظور تحقيق براي شناخت وكلايي كه با سوءاستفاده از كرسي نمايندگي در پي تامين منافع شخصي و جناحي بوده و به گسترش فساد در جامعه دامن مي زنند و البته معرفي آنان به مردم، از مهم ترين مصوبات دومين جلسه حزب اسلامي ايران زمين است.
سيام**3070**1055