200 واحد مسكوني فرسوده سنندج توسط بانك مسكن بازسازي مي شود

سنندج - ايرنا - مدير امور شعب بانك مسكن كردستان گفت: 200 واحد مسكوني در سه محله فرسوده شهر سنندج با مشاركت اين بانك در قالب طرح بازآفريني با تاكيد بر احياي بافت فرسوده، بازسازي مي شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، جلال‌الدين سليمي روز پنجشنبه در نشست خبري به مناسبت روز خبرنگار اظهار داشت: اين طرح ها شامل احداث مسكن شهري در سه بافت فرسوده و ناكارآمد غفور، سرته‌پوله و فرجه است كه توسط شركت سرمايه گذاري بانك مسكن انجام خواهد شد.
وي با بيان اينكه بانك مسكن يكي از اعضاي اجراي طرح باز آفريني شهري است، افزود: براي اجراي اين طرح ها در شهرهاي مختلف از جمله قروه، كامياران، سقز و ديواندره نيز جلساتي با فرمانداران و شهرداران برگزار شده تا به اجراي طرح بازآفريني شهري راغب تر باشند.
سليمي تاكيد كرد: دست اندازهاي دريافت مجوز، ابهامات مشتريان دريافت تسهيلات، ركود موجود در بخش مسكن و هيجانات ساير بخش هاي از جمله طلا و ارز مشكلات و چالش هاي موفقيت در اجراي طرح احياي بافت فرسوده شهري است.
وي يادآور شد: اين مساله باعث شده حتي طرح هاي نيمه تمام استان كه در سه ماه اول سال شتابي به خود گرفته بودند هم اكنون سرعت تكميل آنها كمتر شده است.
مدير امور شعب بانك مسكن كردستان گفت: شركت سرمايه گذاري بانك مسكن صفر تا 100 واحدهاي مورد نياز متقاضيان را احداث و پس از آن واحدها را با تسهيلات موجود بانكي به آنها واگذار مي كند.
وي اظهار داشت: هم اكنون اين شركت در انتظار معرفي اراضي در سه محله برنامه ريزي شده شهر سنندج از سوي اداره كل راه و شهرسازي است تا كار اجرايي را آغاز كند.
به گزارش ايرنا، طرح بازآفريني شهري در بخش هاي مختلف از جمله ساماندهي محلات و ساخت مساكن محله هاي بافت فرسود، نواحي منفصل شهري و بافت تاريخي جديد اجرا مي شود.
علاوه بر برنامه ريزي براي ساخت 200 واحد مسكوني توسط بانك مسكن در طرح بازآفريني شهري در سنندج در قالب 11 طرح با 176 ميليارد و 750 ميليون ريال اعتبار از سوي وزارت راه و شهرسازي در چهار نواحيه منفصل نايسر، فرجه، تقتقان، حسن آباد و يك محله تاريخي آغه زمان در حال اجراست.
بانك مسكن در استان كردستان داراي 24 شعبه است كه 10 مورد از اين شعبات در شهر سنندج و 14 مورد نيز در ساير شهرستان ها خدمات رساني مي كنند.
سالانه 250 هزار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي برنامه ملي بازآفريني شهري در كشور هزينه مي شود كه 100 هزار ميليارد ريال از اين ميزان اعتبار از سوي بخش خصوصي، 70 هزار ميليارد ريال از سوي شهرداري ها و 80 هزار ميليارد ريال نيز از سوي دولت هزينه مي شود كه اعتبار تمام طرح هاي اجرا شده در كردستان از محل منابع دولتي تامين شده است.
هم اكنون 30 درصد جمعيت شهري كشور شامل 19 ميليون نفر از 56 ميليون نفر جمعيت شهري در مناطق و محلاتي با بافت فرسوده، تاريخي و ناكارآمد زندگي مي كنند و اين ميزان در استان كردستان حدود 50 درصد از جمعيت يك ميليون و 600 هزار نفري است.
در سال 90 و بر اساس مصوبه دولت دهم چند روستاي بزرگ كردستان به شهر تبديل شد كه كارشناسان حوزه عمران شهري معتقدند اين موضوع بدون مطالعه و كار كارشناسي صورت گرفت و تبعات بدي داشته و به گسترش پديده حاشيه نشيني و روي آوري مردم به سمت حاشيه شهرها كمك شاياني كرده است.
نايسر، ننله و حسن آباد، تقتقان، فرجه در سنندج، شهرك امام خميني (ره) و محله در قلعه، محله تازه آباد در سقز و محله تفيني در مريوان از جمله مناطق استان است كه در قالب طرح بازآفريني شهري ساماندهي مي شوند.
در استان كردستان مي توان از سنندج و مريوان به عنوان 2 شهري كه بيشترين ميزان حاشيه نشيني را دارند، نام برد اگر چه در ديگر شهرهاي استان هم اين پديده در حال افزايش است.
3034/9102