صهيونيست ها از پايان رياست كميسر فعلي حقوق بشر استقبال كردند

نيويورك- ايرنا- سفير رژيم صهيونيستي در سازمان ملل متحد از پايان رياست زيد رعد الحسين بر كميسارياي عالي حقوق بشر ابراز خشنودي و استقبال كرد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، داني دانون روز چهارشنبه در واكنش به خبر نامزدي ميشل باچيلت رئيس جمهوري پيشين شيلي بر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد اين مطلب را منتشر كرد.
وي افزود: ما از اين خبر كه تصدي كميسر فعلي شوراي حقوق بشر بشر به پايان رسيده است، خوش حاليم. خروجي كميسارياي زيد رعد الحسين شاهزاده اردني زماني كه مساله اسرائيل مطرح مي شد فرصت را براي دروغ و كذب از دست نمي داد.
سفير رژيم صهيونيستي كميسر فعلي حقوق بشر را از اينكه او حماس را يك سازمان خيرخواه مي دانسته نه تروريستي به باد انتقاد گرفت و ادامه داد: در طول دوران رياست وي، شوراي حقوق بشر به يك تئاتر پوچ با رياكاري و استاندارد دوگانه شايع در گزارش ها و راي گيري ها تبديل شده بود.
ماموريت زيد رعد الحسين بر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در آخر ماه اوت به پايان مي رسد و در صورت كسب آراي لازم از مجمع عمومي اين سازمان، خانم ميشل باچيلت رئيس جمهوري پيشين شيلي عهده دار اين مسئوليت خواهد شد.
در مدت رياست زيد بر اين كميساريا، قطعنامه هاي متعددي عليه تجاوزات و كشتار فلسطيني ها از سوي رژيم صهيونيستي در شوراي حقوق بشر صادر شد كه متعاقب آن، آمريكا تصميم گرفت در حمايت از صهيونيست ها، از اين شورا خارج شود.
مقر اين كميساريا در ژنو سوئيس است كه به موجب اعلاميه جهاني حقوق بشر ايجاد شده است.
اروپام*1429