۱۶ مرداد ۱۳۹۷،‏ ۱۷:۰۵
کد خبر: 82994358
۰ نفر
خبرهایی كه سوخته روایت می شود - مینا میرقاسمی*

اردبیل- ایرنا- همه چیز پیشرفت كرد، حتی سیم هایی كه اطلاعات را همزمان با برق انتقال می دهند، دهكده جهانی هم باید به زودی در عنوان كوچك تری تجمیع شود تا بتوانیم سرعت تبادل اطلاعات را بهتر درك كنیم.

زمانی نوشته ها با خودكار و روی كاغذ اتفاق می افتد و تا زمان نگارش، طراحی و وقت گرفتن از چاپخانه و توزیع چند روز طول می كشید، در آن زمان برای نوشتن وقت زیادی می گذاشتیم، زیاد فكر می كردیم و احساس را غلیظ می كردیم تا نوشته ها در دل ها حك شود.
اما امروز وقت زیادی نداریم، حتی كمتر از دقیقه ها خبر یا بهتر است بگوییم بیشتر شبه خبر و شایعه تولید و عرضه می شوند، فضای مجازی بدجوری همه چیز را به هم ریخته و بیشتر از همه اصول و فضایل اخلاقی خبر و خبرنویسی را .
ما خبرنگارها و روزنامه نگاران اگر دیر بجنبیم شبكه های اجتماعی و فضای مجازی بشدت از ما جلو خواهند زد، البته اگر اغراق نكرده باشیم همین حالا نیز جلو زده اند و اكنون ما خبرنگاران رسانه های مكتوب باید راه دیگری برای بیان اخبار بیابیم.
آیا باید به سابق برگردیم؟ مثل آن موقع زیاد فكر كنیم ؟ تمركز كنیم و احساسات فشرده شده ای را بر تار و پود نگاه های خوانندگان انتقال دهیم و یا سوار موجی شویم كه سیل وار آمده و همه چیز را از راست تا دروغ با خود همراه كرده و هر آن در قالب جعبه كوچك موبایل نگاهها و اذهان را در خود مسخ كرده است؟
امروز در نگاه عوام همه خبرنگار شده اند، اكنون همه خود را خبرنگار می دانند، چون خبرنگاری را انتقال بی چون و چرای واقعه رخ داده می دانند، اما براستی تعریف خبرنگار این است؟
من خبرنگار به میراث مانده از قدرت رسانه ای مكتوب، خبرنگاری را نه نقل صرف خبر و حتی شایعه كه آن را حرفه ای مقدس و كاری پژوهشی می دانم، خبرنگاری انتقال آگاهانه یك واقعه است تا به جای شایعه واقعیت را آنگونه كه هست در ذهن ها ثبت كند.
نگاه خبرنگار به امور و واقعیت ها متفاوت است، این را هر فرد منصفی خواهد فهمید، چرا كه خبرنگار در نگاه خود تمام زوایای موضوع را بررسی می كند تا مطلبی كامل، واضح و مهمتر از همه درست و واقعی به خواننده ارائه شود.
درست است كه شبكه های مجازی امروزه سوار بر سرعت امواج هر چیزی را نشر و بازنشر می كنند، اما بیشتر این خبرها سوخته است و اعتماد و امنیت روانی جامعه را سوزانده و به خاكستر تبدیل می كند.
امروز خبرها آن هم اگر درست باشند در صفحه های مجازی تبدیل به خبری خشك بدون اختلاط احساس و نرمی شده است، خبرها را باید از خشكی درآورد تا تاثیر گذاری اش به مراتب بیشتر شود.
بیشتر خبرها امروز در این فضای غیر حقیقی عین هم و تكرار هم هستند، آیا زمان آن نرسیده است كه نگاه خواننده را بنوازیم و تنوع بیشتری در نحوه ارائه خبر و چینش كلمات حتی در فضای مجازی ایجاد كنیم؟
آیا دیگر زمان ارائه خبرها به روش های كلیشه ای به سر نیامده؟ خبر را كه خواننده تشنه آن است باید به شیوه ای دلچسب و شیوا ارائه كرد و آن موقع است كه خبر به دل می نشیند و در ذهن به ثبت می رسد.
دیگر وقت خبر رسانی خبرهای سوخته و نادرست نیست، بی توجهی به تغییرات روزمره و یكنواختی در عرصه خبر، نابودی این رشته جذاب را به ارمغان خواهد آورد.
*خبرنگار ایرنا
3006/6016/1772