12 هزار فقره تسهيلات كشاورزي در خراسان جنوبي پرداخت شد

بيرجند - ايرنا - مدير شعب بانك كشاورزي خراسان جنوبي گفت: از ابتداي امسال تاكنون 12 هزار و 243 فقره تسهيلات در بخش هاي مختلف به ميزان 235 ميليارد و 700 ميليون تومان توسط اين بانك در استان پرداخت شده است.

به گزارش ايرنا امير حسام قزلباش روز دوشنبه در نشست خبري افزود: ارتقاي سطح معيشت كشاورزان و روستاييان، تامين منابع مالي مورد نياز بخش كشاورزي، سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي و ساير فرايندهايي كه در كنار مسئوليت هاي اجتماعي انجام مي دهد از جمله رسالت هاي بانك كشاورزي در خدمت رساني به مردم است.
وي بيان كرد: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي 1.5 ميليارد دلار براي توسعه و ايجاد اشتغال در مناطق روستايي بهمن ماه 96 ابلاغ شد كه بانك كشاورزي، توسعه تعاون، پست بانك و صندوق كارآفريني اميد به عنوان عاملان پرداخت اين تسهيلات انتخاب شدند.
مدير شعب بانك كشاورزي خراسان جنوبي افزود: بر اساس توزيع اوليه تسهيلات مذكور سهم بانك كشاورزي استان حدود 168 ميليارد تومان است و مجموع اعتباري كه بر اساس تقسيم استاني صورت گرفت 2.81 صدم درصد در نظر گرفته شد.
وي عنوان كرد: سهم استان 337 ميليارد تومان است كه 50 درصد با عامليت بانك كشاورزي و مابقي با عامليت سه بانك ديگر است كه در مرحله نخست 59 ميليارد تومان اعتبار به بانك كشاورزي استان ابلاغ شد.
قزلباش ادامه داد: افرادي متقاضي تسهيلات مذكور بايد در سامانه كارا ثبت نام كنند تا در نهايت به بانك هاي عامل ابلاغ شود از ابتداي اين طرح 422 فقره پرونده به مبلغ 231 ميليارد تومان به بانك كشاورزي استان معرفي شد.
وي يادآور شد: تاكنون 101 فقره به مبلغ 32 ميليارد تومان پرداخت، 18 پرونده به مبلغ 23 ميليارد تومان مصوب و آماده پرداخت است مجموع پرونده هاي تعيين تكليف شده 119 فقره پرونده 57 ميليارد تومان است.
مدير شعب بانك كشاورزي خراسان جنوبي با بيان اينكه 97 درصد تسهيلات اشتغال پايدار روستايي بانك كشاورزي تاكنون پرداخت شده است، افزود: نرخ تسهيلات در مناطق مرزي چهار درصد، مناطق غير مرزي 6 درصد است و سرمايه در گردش براي شهرهاي زير 10 هزار نفر 10 درصد در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به اينكه براي 119 پرونده 688 اشتغال پيش بيني شده است گفت: با پرداخت تسهيلات پيش بيني مي شود بخش عمده اي از مشكلات روستا رفع و شاهد كاهش نرخ بيكاري باشيم.
قزلباش افزود: امكان پرداخت تسهيلات اشتغال پايدار روستايي در مناطق شهري وجود ندارد و اين تسهيلات فقط براي ايجاد واحدهاي توليدي در مناطق روستايي پرداخت مي شود.
وي اظهار داشت: اختيار پرداخت طرح هاي اشتغال تا سقف 250 ميليون تومان براي شعب شهرستاني در نظر گرفته شده است همچنين تا سقف 6 ميليارد تومان در كارگروه استاني و از 6 تا 15 ميليارد تومان در كارگروه ملي قابل پرداخت است.
مدير شعب بانك كشاورزي خراسان جنوبي ارائه وثيقه مورد نياز طرح ها را از جمله مشكلات متقاضيان دانست و اظهار داشت: اخيرا براي تسهيل اين مهم اقداماتي در حال انجام است از جمله اينكه منازل روستايي متقاضيان كه سند مالكيت دارند بانك به عنوان وثيقه قبول كند، از طرفي سقف تسهيلات ضمانتي بالا برده شده و اينكه محل اجراي طرح توسط شركت شهرك هاي صنعتي واگذار شود.
وي بيان كرد: بيشترين ميزان پرداخت تسهيلات اشتغال پايدار روستايي تاكنون مربوط به شهرستان سربيشه و سپس به ترتيب شهرستان هاي بيرجند، فردوس، بشرويه، نهبندان، طبس، زيركوه، درميان، قاين، خوسف و سرايان بوده است.
وي يادآور شد: هفت طرح بزرگ ملي به مبلغ 50 ميليارد تومان به كارگروه ملي ارسال شده و در حال پيگيري براي جذب اعتبار آن هستيم.
مدير شعب بانك كشاورزي خراسان جنوبي اظهار داشت: سال 95 ، 100 ميليارد تومان به عنوان خسارت سرمازدگي به بانك كشاورزي استان ابلاغ شد كه 26 هزار نفر در اين زمينه معرفي و تاكنون 18 هزار نفر مبلغ 84 ميليون تومان تسهيلات دريافت كرده اند.
وي ادامه داد: از محل تسهيلات ارزان قيمت به عشاير و سرمايه در گردش صندوق توسعه ملي نيز يكهزار و 600 نفر از عشاير مبلغ 29 ميليارد تومان تسهيلات دريافت كردند.
قزلباش اضافه كرد: همچنين در سال زراعي گذشته 34 هزار و 179 فقره بيمه نامه صادر و براي جبران خسارت به كشاورزان و دامداران 12 ميليارد و 200 ميليون تومان غرامت پرداخت شد.
وي يادآور شد: سال گذشته بانك كشاورزي استان به 37 هزار و 938 بهره بردار بخش كشاورزي مبلغ 581 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرد.
7557 * 6054