60 مورد تغيير كاربري اراضي در بجنورد شناسايي شد

بجنورد-ايرنا- مدير جهاد كشاورزي بجنورد گفت: امسال 60 مورد تغيير كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي در اين شهرستان شناسايي شده است.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي اين مديريت مهندس اسماعيل محمود آبادي اظهار داشت: در اين مدت 16 مورد تخريب بناي غيرمجاز به حكم دادستاني صورت گرفت، 20 مورد به دادگاه معرفي شده و چهار مورد قلع و قمع نيز اجرا شده است.
وي افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون، براي ساخت و ساز مردم در راستاي كار كشاورزي كه نياز به ساخت ابنيه داشته اند طبق تبصره 1 ماده 1، 45 مورد و طبق تبصره 4، پنج مورد موافقت نامه صادر شده و مجوز تغيير كاربري براي كارهاي غير كشاورزي در اين شهرستان چهار مورد صادر شده است.
محمودآبادي با بيان اينكه هم اكنون يك گشت حفظ كاربري در شهرستان فعال است گفت: انتظار مي رود كشاورزاني كه قصد دارند در زمين كشاورزي تغيير و تبديل انجام دهند جهت راهنمايي به جهاد كشاورزي مراجعه كنند و يا در صورت مشاهده تغيير كاربري غير مجاز با سامانه 131 تماس بگيرند.
مدير جهاد كشاورزي شهرستان بجنورد اظهار داشت: سامانه تلفني 131 آماده دريافت گزارش هاي مردمي در خصوص هرگونه تغيير كاربري غير مجاز اراضي كشاورزي و باغات است.
محمودآبادي با اشاره به اينكه اين سامانه در راستاي حفظ و صيانت از اراضي زراعي و باغ‌ها و جلوگيري از هرگونه تبديل و تغيير كاربري غير مجاز آنها در كل كشور راه اندازي شده است گفت: اين سامانه در شهرستان بجنورد داراي گشت ها و بازرسي هاي مستمر و روزانه است كه توسط اداره امور اراضي انجام مي شود.
به گزارش ايرنا شهرستان بجنورد 50 هزار هكتار اراضي كشاورزي دارد كه 70 درصد از اين سطح ديم و 30 درصد آبي است كه از مجموع اين اراضي 11 هزار و 576 هكتار بخش زراعي آبي و 39 هزار و 785 زراعي ديم است.
شهرستان300 هزار نفري بجنورد 17 هزار خانوار آن بهره بردار بخش كشاورزي هستند.
3007/6042/

سرخط اخبار استان‌ها