سه شركت با دریافت ارز دولتی 785 میلیارد ریال تخلف كردند

تهران-ایرنا- سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی گفت: سه شركت در قبال دریافت ارز دولتی به تعهدات خود مبنی بر واردات كالا و مواد اولیه عمل نكردند و مرتكب تخلف 785میلیارد و 756 میلیون ریالی شدند.

سیدیاسر رایگانی روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: در زمان حاضر با اعلام شكایت بانك ملی ایران و بانك توسعه تعاون، پرونده تخلف برای سه شركت یاد شده به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تشكیل شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بررسی های انجام شده مدركی برای انجام تعهدات ارزی این سه شركت موجود نیست.
رایگانی گفت: برای یكی از این شركت ها رأی بدوی برای استرداد عین ارز صادر شده است و مدیران عامل دو شركت دیگر هم به سازمان تعزیرات حكومتی احضار شده اند.
اجتمام/3229/3063