100 پرونده برداشت غيرمجاز آب در بخش چاروسا تشكيل شد

ياسوج - ايرنا - بخشدار چاروسا گفت: 100 پرونده برداشت غير مجاز آب توسط روستائيان در اين بخش تشكيل و به مراجع قضايي معرفي شد.

علي صالح محمودي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: روستائيان از آب لوله كشي براي آبياري باغ ها و مزارع كشاورزي بصورت غير مجاز استفاده مي كردند.
وي بيان كرد: تعدادي از اين افراد نيز با قطع آب لوله كشي از آن براي آبشخور دامها بهره مي بردند.
محمودي با اشاره به اينكه چهار روستاي اين بخش با به صورت سيار آبرساني مي شوند ،تصريح كرد: هيچ گونه كمبود آبي در بخش چاروسا تاكنون گزارش نشده است.
وي جمعيت روستايي بخش چاروسا رابا 113 روستا افزون بر 13 هزار و 500 نفر ذكر كرد و گفت: سه هزار مشترك آب در اين روستاها از آب آشاميدني سالم برخوردارند.
محمودي عنوان كرد: آب بخش چاروسا به وسيله 2 حلقه چاه در روستاي فارتق و الگن تامين مي شود.
بخش چاروسا با 21 هزار نفر جمعيت و 113 روستا در 60 كيلومتري دهدشت مركز شهرستان كهگيلويه در استان كهگيلويه و بويراحمد قرار دارد.
7531/1662

سرخط اخبار استان‌ها