فعاليت در زمينه ريزسيستم هاي قابل كاشت در بدن توسعه مي يابد

تهران- ايرنا- ستاد توسعه علوم شناختي مي كوشد با اجراي برنامه هاي گسترده حمايتي، محققان كشورمان را به فعاليت در زمينه هاي طراحي، ساخت و استفاده از ريز سيستم هاي قابل كاشت در بدن به منظور تحريك سلول هاي مغزي و ثبت سيگنال هاي عصبي ترغيب كند.

به گزارش روز شنبه ايرنا از ستاد توسعه علوم و فناوري هاي شناختي، دكتر محمدحسين مقامي مدير كارگروه ايمپلنت مغزي ستاد علوم شناختي مي گويد: در ميان بخش هاي مختلف بدن انسان، سيستم عصبي يكي از ناشناخته ترين و پيچيده ترين قسمت هاي بدن است و به همين دليل درمان بيماري هاي مرتبط با سيستم عصبي از سخت ترين درمان ها محسوب مي شود.
وي افزود: نخستين پژوهش ها در زمينه مطالعه سيستم عصبي انسان و بازگرداندن توان حركتي به بيماران ناتوان حركتي با استفاده از تحريك الكتريكي به سال هاي بسيار دور باز مي گردد، اما همزمان با پيشرفت سريع علم امكان ساخت آرايه هاي ميكروالكترود فراهم شد و محققان را بر آن داشت تا فعاليت خود را براي درك سيستم عصبي در سطح سلول، تحريك سلول هاي عصبي و همچنين ثبت فعاليت سيگنال هاي عصبي بيشتر كنند.
كارشناس ارشد ستاد علوم شناختي گفت: امروزه تحريك عصبي براي درمان ناشنوايي، تحريك عمقي مغز براي درمان بيماري پاركينسون، تنظيم ضربان قلب، بازگرداندن حس بينايي به نابينايان و در نهايت درمان معلوليت و مديريت درد، با استفاده از ريزسيستم هاي قابل كاشت در بدن امكان پذير است.
وي اضافه كرد: ريزسيستم هاي ثبت فعاليت هاي سيگنال عصبي، امكان كنترل و يا حركت اشاره گر بر روي صفحه نمايش را به طور مستقيم توسط فكر انسان فراهم كرده و همچنين ريزسيستم هاي قابل كاشت در بدن مي توانند علائم حياتي بدن انسان مانند فشار خون، فشار داخل چشم و جمجمه را اندازه گيري كرده و براي مطالعه و يا مراقبت از بيمار به بيرون از بدن وي ارسال كنند.
مقامي يادآور شد: يكي از كاربردهاي ريزسيستم هاي قابل كاشت در بدن، مدارهاي واسط مغز و ماشين است، به طوري كه امروزه ارتباط بين مغز و ماشين، امكان شناسايي، دسته بندي و مطالعه روي فعاليت هاي الكتريكي مغز و استفاده از آن به عنوان يك فرمان كنترلي براي انجام يك فعاليت مشخص شده در دنياي خارج را فراهم كرده است.
وي گفت: از كاربردهاي عمده مدارهاي واسط مغز و ماشين مي توان به پژوهش هاي بنيادين در علوم شناختي شامل درمان برخي بيماري هاي شناختي مثل اوتيسم و يا ارتقاي توجه و حافظه اشاره كرد. از ديگر كاربردها، بحث بازتواني افراد دچار نواقص حركتي مانند افراد دچار فلج اعضاي بدن است كه داراي اهميت ويژه مي باشد.
به گفته عضو ستاد علوم شناختي، با توجه به نقش ريزسيستم هاي قابل كاشت در بدن براي درمان بسياري از اختلالات و ناتواني هاي حركتي، ستاد توسعه علوم و فناوري هاي شناختي تلاش مضاعفي را براي حمايت از پژوهشگران، محققان و متخصصان در رشته هاي مهندسي و پزشكي در امر طراحي، ساخت و استفاده از اين نوع فناوري ها ي پيشرفته علمي معطوف داشته است.
وي گفت: به همين منظور گروه ايمپلنت مغزي براي حمايت از مبتكران، محققان و متخصصان در ستاد علوم شناختي تشكيل و سياست حمايت از توسعه فناوري هاي شناختي به طور جدي در حال پيگيري و اجرا است.
علمي (1) ** 1201 **2017