مسكو بر حمايت همه جانبه از تهران تاكيد دارد

تهران- ايرنا- رئيس كميته روابط خارجي مجلس دوماي روسيه با محكوم كردن اقدامات آمريكا در افزايش فشار بر تهران و مسكو از طريق وضع تحريم هاي يكجانبه، خروج ترامپ از توافق هسته اي را تقبيح و بر حمايت همه جانبه كشورش از ايران تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا، «لئونيد اسلوتسكي» روز چهارشنبه در ديدار «حشمت الله فلاحت پيشه» رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب افزود: گسترش مناسبات با ايران در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و پارلماني براي دولت و پارلمان روسيه از اهميت فراواني برخوردار است.
وي با تجليل از اقدام عملي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، در رفع موانع و مشكلات موجود در مسير سرمايه گذاري و مشاركت شركت گازپروم در ايران ادامه داد: توسعه همكاري ها و مشاركت ايران و روسيه در طرح ها و پروژه هاي مختلف در دو كشور از جمله پروژه هاي شركت مذكور در ايران نقش مؤثري در افزايش مبادلات و همكاري هاي دو كشور خواهد داشت.
رئيس كميته روابط خارجي مجلس دوماي روسيه در اين ديدار بر لزوم همكاري مشترك ميان كميته روابط خارجي مجلس دوماي روسيه با كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد و اظهار داشت: نظارت و پيگيري هاي مستمر دو طرف بر روند اجرايي شدن طرح ها و پروژه هاي مشترك ميان دو كشور نقش مهمي در تسريع و اجراي به موقع آنها خواهد داشت.
اسلوتسكي در بخش ديگري از سخنانش با محكوم كردن اقدامات آمريكا در افزايش فشار بر ايران و روسيه از طريق وضع تحريم هاي يكجانبه گفت: اين اقدامات آمريكا استمرار سياست هاي نادرست و بي نتيجه اين كشور در گذشته است و افزايش همكاري هاي تهران- مسكو موجب شكست سياست هاي غلط آمريكا خواهد شد.
ئيس كميته روابط خارجي مجلس دوماي روسيه در ادامه به همكاري موفق ايران و روسيه در مبارزه با تروريسم، مورد حمايت آمريكا در سوريه و توفيق ابتكار ايران در مذاكرات آستانه اشاره كرد و افزود: الگوي همكاري هاي امنيتي ايران و روسيه در منطقه با مشاركت ديگر كشورها به استقرار صلح و امنيت و كاهش بحران كمك فراواني مي كند.
وي در اين ديدار همچنين بر لزوم استفاده از ظرفيت هاي دو پارلمان براي رفع موانع گسترش همكاري هاي دو كشور و افزايش رايزني و مشورت در مسائل دوجانبه، منطقه اي و بين المللي تاكيد كرد و از همتاي ايراني خود براي سفر به مسكو دعوت كرد.

** همكاري هاي تهران - مسكو الگوي مناسبي در كمك به تامين ثبات در منطقه است
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ديدار با اشاره به مناسبات مهم و راهبردي جمهوري اسلامي ايران و روسيه گفت: گسترش ارتباطات دوستانه تهران - مسكو در زمينه هاي مختلف بويژه همكاري هاي پارلماني نقش مهمي در ارتقاء سطح مناسبات فيمابين و رفع موانع موجود در مسير توسعه همكاري ها دارد.
فلاحت پيشه همچنين افزود: ظرفيت ها و توانمندي هاي فراوان دو كشور در عرصه هاي مختلف مي بايست در جهت ارتقاي سطح مبادلات تجاري و اقتصادي فيمابين مورد استفاده قرار گيرد.
وي در ادامه با تاكيد بر اهميت رفت و آمد و ديدارهاي مسئولان سياسي و پارلماني دو كشور اضافه كرد: كميسيون امنيت ملّي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام حمايت از روند توسعه هرچه بيشتر ارتباطات و همكاري هاي فيمابين، اجراي تمامي موافقتنامه هاي منعقده ميان دو كشور را پيگيري مي كند.
فلاحت پيشه اظهار داشت: كميسيون امنيت ملي مجلس از تمامي شركت هايي كه در طرح هاي مختلف از جمله توسعه ميادين نفتي ايران سرمايه گذاري كنند، حمايت مي كند.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از رويكرد آمريكاي ترامپ در بحران آفريني در منطقه و جهان با هدف تامين منافع نامشروع آمريكا گفت: همكاري هاي ايران و روسيه در كمك به تامين صلح و امنيت در منطقه و جهان، مانع از تداوم رفتارهاي نابهنجار و يكجانبه گرايانه آمريكا مي شود.
فلاحت پيشه با اشاره به همكاري مؤثر و موفقيت آميز دو كشور در مبارزه با تروريسم در سوريه بيان كرد: همكاري هاي امنيتي تهران - مسكو، الگوي مناسبي در كمك به تامين ثبات و امنيت در منطقه است كه با مشاركت كشورهايي كه خواهان ثبات و امنيت هستند، در كاهش بحران هايي همچون تروريسم، قاچاق مواد مخدر و ... بسيار مؤثر و سودمند خواهد بود.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي همچنين در اين ديدار با اشاره به بدعهدي آمريكا در توافق هسته اي گفت: اقدام ترامپ در خروج از توافق بين المللي برجام اشتباهي بزرگ بود كه تاكنون موجي از محكوميت آمريكا توسط ديگر كشورها در عرصه جهاني را رقم زده است.
وي بر اين اساس خواستار همكاري تهران - مسكو براي مقابله با اقدامات و فشارهاي آمريكا عليه هر دو كشور شد.
فلاحت پيشه در اين ديدار همچنين بر لزوم تسريع در عملياتي شدن توافقات فيمابين تاكيد كرد.
همچنين در اين ديدار «علي نجفي خوشرودي» سخنگوي كميسيون امنيت ملّي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشت.
نجفي در اين ديدار گفت: اكنون فرصت همكاري و توسعه ارتباطات فيمابين تهران - مسكو بيش از پيش مهياست و در اين بين هيچ مانعي وجود ندارد.
به گزارش خانه ملت، وي افزود: موقعيت ممتاز و راهبردي دو كشور نقش مهمي در موفقيت تمامي طرح هاي مشترك فيمابين دارد.
شبد*3061*9122