70 درصد دانش آموزان ترك تحصيل كرده گلستان دختر هستند

گرگان - ايرنا - مديركل آموزش و پرورش گلستان با يادآوري شانس كم دختران اين خطه شمالي براي تحصيل در مدارج بالاي علمي؛ گفت: 70 درصد دانش آموزان ترك تحصيل كرده استان در مقاطع مختلف تحصيلي؛ دختر هستند.

به گزارش خبرنگار ايرنا احسان گوهري راد سه شنبه در كارگروه تخصصي بانوان و خانواده گلستان با حضور مشاور وزير كشور در امور زنان اظهار داشت: بيشتر اين دانش آموزان در مناطق محروم و مرزي استان زندگي مي كنند و دليل اصلي ترك تحصيل آنها مشكل مالي است.
وي بيان كرد: افزون بر 18 هزار دانش آموز دختر و پسر؛ مدارس گلستان را به دليل مشكلات مالي ترك كرده اند و تلاش مي كنيم با همراهي دستگاه هاي مرتبط مانند كميته امداد و بهزيستي و رفع نيازها مالي آن ها حضور مجددشان در مدارس را شاهد باشيم.
مديركل آموزش و پرورش گلستان افزود: هرچند تعداد كمي از دانش آموزان ترك تحصيل كرده با كمك نهادهاي حمايتي به مدارس بازگشتند اما هنوز 8 هزار دختر در سنين اوليه تحصيلي اميدي به تحصيل ندارند.
گوهري راد با تصريح بر اينكه حل مشكل دانش آموزان ترك تحصيل به تنهايي از آموزش و پرورش گلستان ساخته نيست؛ سال گذشته فقط زمينه برگشت 400 دانش آموز به مدارس فراهم شد و در اين ارتباط همراهي دستگاه هاي ديگر و نيكوكاران براي پيشگيري از بحران هاي اجتماعي پيش رو را خواستاريم.
وي تصريح كرد: حمايت از خانواده دانش آموزان كم بضاعت گلستان آن ها را از پاي دار قالي و چوپاني به پشت ميز مدارس خواهد كشاند.
گلستان نزديك به 1.9 ميليون نفر جمعيت دارد.
3091/2729