سهروردی اندیشه‌های پیش از خود را نیازمند پرورش می‌دانست

تهران - ایرنا - مهدی محقق رئیس هیات مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، گفت: سهروردی در پرتو مطالعه نقد و ارزیابی فلاسفه قبل از خود اندیشه‌های فلسفی پیش از خود را نیازمند پرورش تكمیل دانسته است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، محقق در نشست نقد و بررسی آراء و اندیشه‌های شیخ اشراق كه عصر دوشنبه در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد، اظهار كرد: حكمتی كه سهروردی بنا نهاد حكمتی كامل‌تر است كه به وحی و سلوك عرفانی اعتباری موكد بخشید.
رئیس هیات مدیره انجمن آثار و مفاخر ایران، با اشاره به اینكه شیخ اشراق برخی از فلاسفه یونان یا ایران را ستوده است اما هرگز آن انددیشه ها را محتوای حكمت كامل و الهی ندانسته است، افزود: او همواره حكمت نوری خود را حكمتی كمال یافته تر معرفی می كرد.
محقق تاكید كرد: حكمت سهروردی را باید حكمتی نو و بدیع برشمرد. او پس از بررسی و مطالعه در فلاسفه یونان، ایران باستان، فلسفه مشاء و عرفان اسلامی خود را پایه گذاری كرد.
وی خاطرنشان شد: سهروردی در جوانی شهید شد كه اگر عمر معمولی می‌كرد چه بسا آثار بسیاری را تالیف می كرد. هر چند در همین عمر سی و چند ساله نیز كتاب های تاثیرگذار و فراوانی را به رشته تحریر در آورد كه مهمترنی آنها حكمت اشراق است.
این استاد فلسفه دانشگاه، گفت: سهروردی روش استدلالی را با اشراق درآمیخت و غایت فلسفه را نجات نفس از زندان ظلمانی هواهای نفسانی می‌دانست.
فراهنگ**9246*شبس*1488 **

سرخط اخبار فرهنگ