مرزنشيناني محروم از مزاياي مرزي - عيسي پاشاپور **

بندر مرزي آستارا در منتهي اليه استان گيلان با جمهوري آذربايجان 38 كيلومتر مرز خاكي و 15 كيلومتر مرز آبي دارد اما مردم مرزنشين اين شهرستان با وجود صيانت از سرحدها، از مزايا و مواهب مرزي محروم هستند.

با تدبير و اميد دولت و به همت وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي براي نام نويسي متقاضيان طرح هاي اشتغال فراگير و اشتغال روستايي در كشور سامانه كارا راه اندازي و نرخ سود تسهيلات بانكي براي مناطق مرزي، 4 درصد تعيين شده است.
از اين تسهيلات براي ساخت خانه هاي بوم گردي در روستاها به متقاضيان و مجريان طرح هاي گردشگري نيز پرداخت مي شود اما پرونده هاي متقاضيان تسهيلات اشتغال فراگير، روستايي و عشايري و بوم گردي در آستارا با نرخ سود 6 درصد و بالاتر تشكيل و به بانك ها فرستاده مي شود و به گفته مسئولان اين شهرستان، آستارا در حوزه تسهيلات اشتغال و عمليات بانكي آن، جزو شهرستان هاي مرزي تعريف نشده است.
اين در حالي است كه تعدادي از 62 روستاي آستارا در نقطه صفر مرزي قرار دارند و برخي منازل شهري و روستايي به برجك هاي مراقبت مرزباني چسبيده است و روزانه چند هزار نفر از پايانه مسافري و ده ها كاميون از پايانه بار اداره كل گمرك آستارا به ايران وارد يا از كشور خارج مي شوند.
علاوه بر آن، حق مرزنشيني كارمندان دولت براي كاركنان ادارات آستارا لحاظ نمي شود و پيگيري نماينده مردم اين شهرستان در مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولان آن، تاكنون نتيجه نداده و آستاراي مرزي در كمال ناباوري از اين مزيت نيز محروم است.
محروميت آستارا از مزاياي مرزي فقط به بخش هاي دولتي منحصر نمي شود، بلكه حق مرزنشيني تا شعاع 45 كيلومتري براي مرزنشينان و روستائيان نوار مرزي اين شهرستان نيز ناديده گرفته مي شود.
طبق قانون تسهيل گذر مرزي، ساكنان داخل شعاع 45 كيلومتري نوار مرزي مي توانند چهار بار در سال و هر بار به مدت 15 روز به جمهوري آذربايجان سفر كنند اما نه تنها اين امتياز براي مرزنشينان آستارا در نظر گرفته نمي شود، بلكه ايرانيان براي سفر به جمهوري آذربايجان بايد رواديد تهيه كنند اما بيش از 2 هزار تبعه آن كشور، هر روز بدون اخذ رواديد به ايران سفر كرده و بعد از خريد مايحتاج خود از بازارهاي آستارا و شهرهاي همجوار، به كشور و خانه هاي خود بازمي گردند.
قيمت اجناس و كالاهاي بازار ايران براي اتباع جمهوري آذربايجان با توجه به فاصله ارزش ريال با منات (پول رايج جمهوري آذربايجان)، بسيار ارزان و پايين است، در صورتي كه دولت ما براي توليد همان كالاها يارانه مي پردازد.
زندگي در مرز به منزله مرزباني است و مرزنشينان، به معناي حقيقي مرزبانان كشور هستند و برخورداري از حقوق مرزي در انگيزه بيشتر براي صيانت از سرحدهاي كشور تاثيرگذار است و به نظر مي رسد اگر براي بهره مندي مرزنشينان از مواهب و مزاياي مرزي، به تدوين يا اصلاح قانون نيز نياز باشد، بايد با درايت و پيگيري مسئولان انجام شود.
** مسئول دفتر ايرنا در آستارا
7124 /6030