28 برنامه موسيقي در حوزه هنري آذربايجان غربي اجرا شد

اروميه- ايرنا- مسوول كانون عاشيق هاي حوزه هنري آذربايجان غربي گفت: 13 برنامه موسيقي عاشيقي /عاشيقلار آخشامي/ و 15 ويژه برنامه موسيقي سنتي آذربايجان در چهار ماهه نخست سال جاري در اين استان برگزار شده است.

داريوش عليزاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينكه در زمان حاضر 110 نفر هنرمند عضو اين كانون در زمينه ترويج و اعتلاي موسيقي فاخر در اين استان فعال هستند، افزود: اعزام هنرمندان عاشيق همراه با تور معرفي ظرفيت هاي فرهنگي استان در بيش از 19 شهر مختلف از برنامه هايي واحد موسيقي حوزه هنري استان طي چهار ماه گذشته است.
وي اضافه كرد: برگزاري ويژه برنامه موسيقي عاشيقي'عاشيقلار تحفه سي' به مناسبت گراميداشت روز جوان در دانشكده فني و حرفه اي قاضي طباطبايي اروميه برنامه ديگر اين نهاد در اين مدت بود.
وي ادامه داد: تشكيل گروه موسيقي اصيل ايراني، برگزاري كارگاه نظري بر رديف دستگاهي موسيقي ايراني، تعامل با استان هاي اردبيل و آذربايجان شرقي جهت حضور هنرمندان موسيقي مقامي اين استان ها و اجرا در شهرستان اروميه و تمهيد زمينه هاي توليد ويدئو كليپ موسيقي با عنوان 'عزت بايراقي' با موضوع پرچم مقدس ايران اسلامي از ديگر برنامه هاي حوزه هنري در چهار ماهه نخست سال جاري بوده است.
عليزاده افزود: حفظ و توسعه موسيقي عاشيقي، شناسايي و پرورش استعدادهاي ناب هنري، توليدات هنري و ساماندهي وضعيت هنري و معيشتي عاشيق ها و بسترسازي جهت حضور خانواده ها و جوانان براي استفاده از اين موسيقي با برگزاري جشنواره ها و برنامه هاي ويژه هنري از اهداف اصلي برگزاري كانون عاشيق ها در آذربايجان غربي است.
مسوول كانون عاشيق هاي حوزه هنري آذربايجان غربي با اشاره به اينكه برگزاري سومين جشنواره موسيقي عاشيقي مطالبه جدي اساتيد اين هنر مردمي در سال جاري است، گفت: برنامه جامع اين فستيوال استاني از ماه ها پيش آماده شده و برگزاري اين رويداد هنري مهم منوط به تامين 100 ميليون ريال اعتبار است.
عليزاده با بيان اينكه جشنواره هاي قبلي در سال هاي 1392 و 1395 برگزار شده است، افزود: پيشكسوتان موسيقي عاشيقي برگزاري اين فستيوال فولكلور در آذربايجان غربي را پيگيري مي كنند اما واحد موسيقي حوزه هنري استان به علت بودجه ناكافي براي اجراي اين رويداد به مشاركت نهادهاي فرهنگي نياز دارد.
به گزارش ايرنا اشاعه ارزش هاي ديني و انقلابي در قالب موسيقي، صيانت از موسيقي هاي اصيل و ارزشي در حوزه فولكلور و موسيقي ملي ايران، تلاش در تثبيت جايگاه موسيقي هاي فاخر و معرفي اين هنر و فرهنگ ارزشمند و اصيل ايراني در ميان خانواده ها و به ويژه نسل جوان جامعه و تعامل با هنرمندان موسيقي استان هاي همجوار و كشورهاي همسايه از اهداف اصلي حوزه هنري آذربايجان غربي در اجراي برنامه هاي موسيقي است.
شناسايي هنرمندان عاشيق نواز سراسر استان از سال 1383 تاكنون، گردآوري 54 مقام موسيقي عاشيقي باقيمانده از كل 72 مقام اين نوع موسيقي و ارائه آنها در قالب آلبوم موسيقي ' اورمودان گلن سسلر' و برگزاري هفتگي و منظم موسيقي زنده عاشيق نوازي از اقدام هاي ارزنده كانون موسيقي عاشيقي است.
'عاشيق' يا ' آشيق' هنرمندي است كه به اجراي موسيقي عاشيقي مي پردازد و در سال هاي بسيار دور به عاشيق، اوزان و در خراسان شمالي بخشي مي گفتند؛ اوزان عالم به علم هاي روز و نوازنده ساز بود و تجربه هاي سفر خود را در قالب شعر ارائه مي كرد.
ساز عاشيق ها، قوپوز نام دارد و داراي هفت سيم، 14 پرده و 72 مقام به شمار مي رود و مصري، دوبيتي، حلبي، سياستاپل، تجنيس، ديوان، تاجري، غربتي و امراهي از جمله مقام هاي عرفاني و اجتماعي اين نوع موسيقي است.
بالوولو مسكين، قول هارطون، دوللو مصطفي، عباس طوفارقانلي، خسته قاسيم از جمله شاعراني هستند كه عاشيق ها اغلب از شعرهاي آنان استفاده مي كنند.
فرهاد سليمي، دوللو اباذر، درويش وهاب زاده، محمد حسين دهقان، اصلان طالبي، عزيز مراد خان، يوسف اوهانس، اسمعلي لطفي، نباتعلي عليزاده و علي كريمي قره آغاجي از جمله عاشيق هاي بنام آذربايجان غربي هستند.
استاد عاشيق نواز به منظور رسيدن به حقيقت خداوندي، مرحله هاي طريقت، شريعت و معرفت را پشت سر مي گذارد؛ طريقت يعني شناسايي راه انسانيت، شريعت يعني آشنايي با آموزه هاي اسلامي و سرانجام معرفت به معناي تبليع انسانيت و آموزه هاي ديني به واسطه شناخت خدا و رسيدن به اوست.
در اين نوع موسيقي پيام انسانيت و انسان بودن كه در قالب هنر موسيقي به مخاطب منتقل مي شود، حائز اهميت بوده و هدف اصلي رسيدن به خداست.
تبليغ دين و به شور آوردن جنگجويان با ساز، شعر و داستان در ميدان هاي جنگ از وظايف اصلي اين نوع موسيقي در طول تاريخ بوده است.
مكتب عاشيق نوازي اروميه نيز در فهرست ميراث فرهنگي ناملموس كشور با /شماره 165/ به ثبت رسيده و ترنم ماندگاري هنر اصيلي است كه فرهنگ ديرينه آذربايجان را با ساز و سخن از نسلي به نسل ديگر منتقل مي كند.
7129/3072