جولان ژن های مقاوم مقابل آنتی بیوتیك در هوای آلوده

تهران- ایرنا- پژوهشگران آمریكایی دریافتند یكی از عوامل آلاینده هوا، ژن های مقاوم در برابر آنتی بیوتیك است.

به گزارش پنجشنبه گروه اخبار علمی ایرنا، پایگاه خبری «ساینس دیلی» آمریكا نوشت: در یك بررسی، 30 نوع ژن مقاوم برابر آنتی بیوتیك در 19 شهر جهان مانند سان فرانسیسكو، پكن و پاریس مطالعه شد.
مقاومت این ژن ها در برابر هفت نوع آنتی بیوتیك متداول اندازه گیری شد.
پكن با 18 زیرگونه مختلف، متنوع ترین ژن های مقاوم در برابر آنتی بیوتیك را داشت و سان فرانسیسكو ركورد بالاترین میزان ژن های مقاوم موجود در هوا را به خود اختصاص داد.
بر اساس آمار مركز كنترل و مقابله با بیماری های آمریكا، سالیانه دستكم 2 میلیون نفر با باكتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیك آلوده می شوند.
بر اساس این تحقیقات ژن های مقاوم در برابر آنتی بیوتیك قادرند از یك باكتری به باكتری دیگر یا از باكتری به محیط اطراف منتقل شوند كه انتقال ژن از طریق هوا یكی از عوامل شیوع بیماری های ناشی از باكتری است.
مقاومت ضد میكروبی*به مقاومت یك میكروارگانیسم (شامل باكتری، قارچ، ویروس و انگل) در برابر داروهای ضد میكروبی، برای درمان عفونت ناشی از آن گفته می شود.
زمانی كه این میكروارگانیسم ها نسبت به داروهای ضد باكتری، ضد قارچ و ضد ویروس مقاومت بیابند داروهای استاندارد بی اثر می شود، عفونت در بدن باقی می ماند و به راحتی منتقل می شود.
با كشف آنتی بیوتیك، مرگ ناشی از بیماری های عفونی كاهش قابل ملاحظه ای یافت اما با استفاده نابجای آنتی بیوتیك و ایجاد مقاومت در برابر آن، این بیماری ها در حال بازگشتند.
مقاومت در برابر آنتی بیوتیك یك معضل جهانی در بخش بهداشت و پزشكی است.
گزارش كامل این تحقیقات در نشریه Environmental Science & Technology منتشر شده است.
....................
* Antimicrobial resistance

علمی (6)*9259*1961*