اروميه پنج ايستگاه آتش نشاني جديد نياز دارد

اروميه- ايرنا- رييس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اروميه گفت: اين شهر با توجه به استانداردها به پنج ايستگاه جديد نياز دارد.

ابراهيم شاد قوشچي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: طبق استانداردهاي بين المللي، بايد 15 ايستگاه آتش نشاني در سطح شهر اروميه وجود داشته باشد در حالي كه اين رقم در حال حاضر 10 ايستگاه است.
وي اضافه كرد: براي هر 50 هزار نفر يك ايستگاه آتش نشاني نياز است و با توجه به جمعيت 750 هزار نفري اروميه، راه اندازي ايستگاه هاي جديد بسيار ضروري به نظر مي رسد.
وي بيان كرد: در سال هاي اخير اقدامات بسيار خوبي در حوزه زيرساختي ايستگاه هاي آتش نشاني و تجهيزات اين مراكز در شهر اروميه انجام شده و آتش نشاني به بيشتر ملزومات پيشرفته مجهز است.
رييس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اروميه گفت: يكي از مهمترين تجهيزات مورد نياز آتش نشانان شيرهاي هيدروليكي است كه نقش بسزايي در اطفاي حريق دارند و در شهرهاي بزرگ دنيا مورد استفاده قرار مي گيرند.
شاد قوشچي افزود: در 2 سال گذشته 32 دستگاه شير هيدروليكي در اروميه نصب شده و اين روند توسعه مي يابد.
به گزارش ايرنا ، شهر اروميه 750 هزار نفر جمعيت و بيش از 11 هزار هكتار مساحت دارد.
8137/2093