3100 زن در طرح توان افزايي با رويكرد كارآفريني شركت مي كنند

زنجان - ايرنا - مديرعامل بنياد توسعه و كارآفريني زنان و جوانان گفت: طرح توان افزايي زنان با رويكرد كار آفريني براي 100 نفر در هريك از 31 استان كشور اجرا مي شود.

به گزارش ايرنا، فيروزه صابر روز سه شنبه در همايش توان افزايي زنان با رويكرد كار آفريني، در زنجان افزود: ماموريت اين بنياد، ترويج و توسعه كارآفريني در بين نوجوانان، جوانان، زنان و سازمان هاي مردم نهاد در سراسر كشور با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته است.
وي اظهار داشت: اين بنياد اهداف و وظايف ديگري از قبيل كشف استعدادهاي خلاق كارآفريني، ايجاد بانك اطلاعاتي و شبكه ارتباطي كارآفرينان، تلاش در جهت اصلاح و بهبود قوانين، كمك به ايجاد كسب و كارهاي جوانان صاحب ايده و مستند سازي تجارب الگوهاي كارآفرينان شاخص را پيگيري مي كند.
صابر افزود: اين بنياد تشكيل اتاق كارآفريني در مدارس را با هدف نهادينه كردن اين فرهنگ در ميان دانش آموزان را مورد توجه قرار داده است.
وي ابراز كرد: برنامه توسعه جوامع محله براي زنان ساكن در حاشيه شهرها، بخصوص زنان سرپرست خانوار كه تامين معاش زندگي را بر عهده دارند، اجرا مي شود.
مدير عامل بنياد توسعه و كارآفريني زنان و جوانان ادامه داد: اين بنياد به موضوع الگو سازي نيز پرداخته كه در پروژه اي با عنوان كارستان 6 فيلم مستند از كارآفرينان برجسته كشور ساخته شده است.
وي خاطرنشان كرد: تا كنون اين 6 فيلم در سطح سينماي هنر و تجربه به نمايش گذاشته شده كه الگوي موفق براي زنان و جوانان است.
به گزارش ايرنا، اين همايش به مدت سه روز براي شركت كنندگان برگزار مي شود.
9646/6085

سرخط اخبار استان‌ها