مازندران رتبه پنجم اشتغال روستايي را كسب كرد

ساري - ايرنا - معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مازندران گفت كه براساس بررسي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين خطه شمال كشور در اجراي طرح اشتغال روستايي رتبه پنجم كشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي استانداري مازندران ، حسن خيريانپور افزود كه در اين استان يكهزار و 462 طرح اشتغال روستايي از سوي كميته فني متشكل از كارشناسان دستگاههاي اجرايي مرتبط تاييد و به بانك هاي عامل براي پرداخت تسهيلات ارسال شده است . وي گفت كه بانك هاي عامل هم تاكنون 729 طرح مصوب كميته فني را به ارزش يك هزار و 140 ميليارد ريال تاييد و براي پرداخت تسهيلات به 666 طرح اشتغالزا به ميزان 993 ميليارد ريال با متقاضيان قرارداد منعقد كردند. خيريانپور افزود كه با پرداخت تسهيلات به 666 طرح اشتغال روستايي براي يكهزار و 833 نفر از بيكاران مازني ايجاد اشتغال مي شود. وي ادامه داد : با پرداخت اين تسهيلات از سوي بانك هاي عامل حدود 60 درصد از تسهيلات اشتغال روستايي مازندران جذب مي شود. معاون استاندار مازندران ميزان تسهيلات اشتغال روستايي اين استان را در مرحله اول حدود يك هزار و 650 ميليارد ريال اعلام كرد. در مجموع اعتبار اشتغال روستايي مازندران سه هزار و 500 ميليارد ريال است كه نيمي از آن در مرحله اول ابلاغ شد. مازندران سه هزار روستا دارد كه 43 درصد از جمعيت سه ميليون و 283 هزار نفري استان در اين مناطق سكونت دارند. نرخ بيكاري در مازندران طبق آخرين گزارش مركز آمار ايران حدود 10 درصد است. طرح اشتغال روستايي از طرح هاي مهم دولت براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرهاست كه پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي با تاييد شوراي نگهبان در شهريور ماه 96 به استان هاي كشور ابلاغ شده است. تسهيلات پيشنهادي دولت از اين طرح حدود 1.5 ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي است كه معادل 60 هزار ميليارد ريال پيش بيني شد و بانك هاي عامل كه طبق مصوب مجلس شوراي اسلامي شامل توسعه تعاون، صندوق كارآفريني اميد ، كشاورزي و پست بانك است نيز همين ميزان اعتبار داخلي خود را بايد براي اشتغال روستايي به اين اعتبار اضافه كنند. در مجموع اعتبار طرح اشتغال روستايي حدود 120 هزار ميليارد ريال است كه سود آن براي روستاييان مناطق مرزي چهار درصد، براي مناطق معمولي 6 درصد و براي نواحي صنعتي و واحدهاي توليدي مستقر در آن‌ها و شهرك‌هاي صنعتي در شهرهاي زير 10 هزار نفر 10 درصد تعيين شد. 6982/1654