افزایش 28 درصدی اشتغال با صدور جوازهای تاسیس در 2 ماه

تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: 2 هزار و 861 فقره جواز تاسیس صنعتی با سرمایه 282 هزار و 443 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 69 هزار و 667 نفر در 2 ماه نخست امسال صادر شد كه نسبت به پارسال رشد 28 درصدی اشتغال و 45.3 درصدی سرمایه گذاری ثبت شد.

به گزارش عصر یكشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دو ماهه نخست امسال 2 هزار و 861 جواز تاسیس صنعتی صادر شد كه با توجه به صدور 2 هزار و 326 جواز در مدت مشابه پارسال، رشد 23 درصدی همراه بود.
در فروردین و اردیبهشت ماه به ترتیب 843 و 2 هزار و 18 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شد.
برپایه این گزارش، اشتغال جوازهای تاسیس صنعتی صادره در 2 ماهه نخست امسال نیز 69 هزار و 667 نفر بود كه با احتساب 54 هزار و 433 نفر اشتغال جوازهای مدت مشابه پارسال، 28 درصد افزایش یافت.
اشتغال جوازهای تاسیس صنعتی صادره در فروردین ماه 20 هزار و 737 نفر و در اردیبهشت ماه 48 هزار و 930 نفر بود كه 136 درصد افزایش داشت.
از سوی دیگر، سرمایه جوازهای تاسیس صنعتی صادره در 2 ماهه نخست امسال 282 هزار و 443 میلیارد ریال بود كه با توجه به سرمایه جوازهای تاسیس مدت مشابه پارسال (194 هزار و 445 میلیارد ریال) با افزایش 45.3 درصدی مواجه بود.
براساس گزارش وزارت صنعت، سرمایه جوازهای تاسیس صنعتی صادره در فروردین ماه امسال 108 هزار و 884 میلیارد ریال و در اردیبهشت ماه 173 هزار و 558 میلیارد ریال بوده است.
همچنین بیشترین جوازهای تاسیس صنعتی مربوط به استان خراسان رضوی با 221 فقره بود و پس از آن استان های یزد 213 فقره و فارس 200 فقره جواز تاسیس صنعتی در رتبه بعدی قرار داشتند.
همچنین بیشترین سرمایه جواز تاسیس صنعتی در 2 ماهه نخست امسال نیز مربوط به استان كرمان با 46 هزار و 913 میلیارد ریال بود. این استان 66 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر كرد.
براساس این آمار، بیشترین اشتغال جوازهای تأسیس صنعتی صادره نیز مربوط به استان آذربایجان شرقی با چهار هزار و 321 نفر بود و پس از آن، قزوین با چهار هزار و 191 نفر در رتبه بعدی جای گرفت.
اقتصام*3065** 2023

سرخط اخبار اقتصاد