26 درصد بازنشستگان در تهران هستند

تهران- ایرنا- مدیركل دفتر توسعه سیستم‌های صندوق بازنشستگی كشوری گفت: بیشترین جامعه حقوق بگیر صندوق بازنشستگی كشوری را بازنشستگان تهرانی تشكیل می‌دهند و سهمی 26.56 درصدی از این جامعه را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، بهروز انتظاری در نشست خبری كه امروز یكشنبه برگزار شد، اظهار داشت: 300 هزار و 852 نفر از جامعه حقوق بگیر صندوق بازنشستگی كشوری، بازنشستگان تهرانی هستند.
وی تصریح كرد: 61 درصد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی كشوری را مردان و 39 درصد را زنان تشكیل می‌دهند. به طور كلی 81 درصد حقوق بگیران بازنشستگان هستند.
مدیركل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم‌های صندوق بازنشستگی كشوری خاطرنشان كرد: كمترین تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی كشوری را بازنشستگان استان ایلام شامل می‌شوند كه تعداد آنها به 10 هزار و 323 نفر می‌رسد كه 0.41 درصد را دربرمی‌گیرد.
انتظاری همچنین اضافه كرد: بیشترین جامعه حقوق بگیر صندوق بازنشستگی كشوری بازنشستگان آموزش و پرورش هستند؛ آمار بازنشستگان و موظفی بگیران آموزش و پرورش 802 هزار و 846 نفر است كه در مجموع بیش از 58 درصد آمار حقوق بگیران این صندوق را شامل می‌شوند.
مدیركل دفتر برنامه‌ریزی صندوق بازنشستگی كشوری گفت: هر سه ماه یك بار، از جامعه مخاطب صندوق بازنشستگی آمارگیری می‌شود؛ بر این اساس، یك میلیون و 371 هزار و 124 بازنشسته در كل كشور داریم كه از این تعداد 69 درصد را مردان و 31 درصد را زنان تشكیل می‌دهند.
انتظاری در مورد میزان تحصیلات بازنشستگان گفت: در مقطع دكترا به بالا 18 هزار و 54 نفر، در مقطع فوق‌لیسانس 41 هزار و 391 نفر در مقطع كارشناسی 315 هزار و 346 نفر، در سطح فوق‌دیپلم 250 هزار و 245 نفر و در سطح دیپلم 389 هزار و 168 نفر بازنشسته داریم.
مدیركل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه سیستم‌های صندوق بازنشستگی كشوری به عنوان رئیس كمیته داوری سیزدهمین مراسم بزرگداشت خانواده در تكریم بازنشستگان گفت:‌ هدف ‌ما از برگزاری این مراسم ایجاد امید در بازنشستگان است؛ به طوری كه بازنشستگان به سمتی بروند كه آثار و فعالیت آنها دیده و برای سایر بازنشستگان اثرگذار باشد.
وی افزود: با معرفی این بازنشستگان به دیگر بازنشسته ها، ایجاد انگیزه خواهیم كرد تا بدانند فعالیت‌های آنها در دوران بازنشستگی دیده می‌شود.
انتظاری گفت: بسیاری از مراكز صنعتی به دنبال جذب افراد نخبه دانشگاهی هستند و این در حالی است كه بسیاری از بازنشستگان نخبه هستند و می‌توانند به فعالیت‌های مختلف مشغول شوند اما نادیده گرفته می‌شوند.
اجتمام *2181*1834