پزشك متخصص در مراكز تامين اجتماعي همدان افزايش يافت

همدان-ايرنا- مدير درمان تامين اجتماعي همدان گفت: تعداد پزشكان متخصص مراكز درماني تامين اجتماعي همدان در سال جاري افزايش يافته است.

عليرضا صفري روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: پيش از اين متخصصان جراحي 2 روز در هفته بيشتر در اين مركز فعاليت نداشتند اما اكنون شرايط بهبود يافته و متخصصان بيشتري به مجموعه اضافه شده‌اند.
وي اضافه كرد: با افزايش تعداد متخصصان در بيمارستان آتيه ، بالغ بر يك‌ هزار عمل جراحي در يك ماه در اين مركز درماني انجام مي‌شود.
مدير درمان تامين اجتماعي همدان با بيان اينكه خدمات‌ آزمايشگاه پلي‌كلينيك شهيد شهبازي گسترده تر شده افزود: تعداد پذيرش بيماران افزايش يافته است و در يك سال ٢٠ هزار مورد مراجعه‌ كننده به پلي‌كلينيك به ثبت رسيده است.
صفري افزود: در حال حاضر بيش از ٨٠ درصد زايمان‌هاي بيمارستان آتيه به روش بي‌درد انجام مي‌شود كه ماه‌هاي اخير با افزايش ٢٠ درصدي تعداد زايمان‌ها مواجه شديم.
وي اظهار داشت: چند سالي كلينيك بيهوشي بيمارستان آتيه راه‌اندازي شده و اين مراحل جراحي بيماران را بهتر كرده است.
مدير درمان تامين اجتماعي همدان با اشاره به خريد دستگاه‌هاي پيشرفته بيهوشي در بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي استان گفت: سالها به دليل نبود تجهيزات پيشرفته بيهوشي مشكلاتي وجود داشت كه با ورود دستگاه‌هاي جديد وضعيت بهتري حاكم شده است.
صفري افزود: در حال حاضر سيستم خدمات تامين اجتماعي به گونه اي است كه بيشتر خدمات در قالب الكترونيك ثبت مي‌شود و در بخش اسناد پزشكي خدمات گرافي و فيزيوتراپي از طريق الكترونيك ثبت شده كه با آن استحقاق ارائه خدمات چك مي‌شود.
وي تعداد بيمه شده تامين اجتماعي را 780 هزار نفر ذكر كرد و افزود: تعداد تخت فعال در استان همدان 300 تخت است كه نسبت بيمه شده به تخت فعال در رتبه پنجم كشور هستيم.
7523/2087