كانال مرگ همچنان آهوهاي تشنه خوزستان را مي بلعد

اهواز - ايرنا - معاون محيط زيست طبيعي حفاظت محيط زيست خوزستان با اشاره به ادامه مرگ و مير آهوهاي تشنه منطقه حفاظت شده ميشداغ، از مرگ 2 راس آهوي كمياب در روزهاي اخير در اين منطقه بر اثر سقوط در كانال آب خبر داد.

سيد عادل مولا روز شنبه در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: روز جمعه يك راس آهوي ماده و چند روز پيش نيز يك راس آهوي نر در اين كانال آب، سقوط كرده و تلف شدند.
مرگ و مير آهوهاي كمياب اين منطقه در اثر سقوط در كانال آب سازمان آب و برق خوزستان، از چهار سال پيش آغاز شده است. كانال اصلي آبرساني به طول 17 كيلومتر از منطقه حفاظت شده ميشداغ (مشداخ) در دشت آزادگان، كه كريدور تردد آهوهاي كمياب است، عبور مي كند.
مولا با اشاره به افزايش احتمال مرگ و مير آهوها در فصل تابستان،افزود: محيط بان هاي شهرستان دشت آزادگان در روزهاي گذشته براي گشت زني در اطراف اين كانال و پيشگيري از سقوط اين آهوها در كانال روباز بسيج شده اند، اما نتوانستند از سقوط اين 2 راس آهو جلوگيري كنند.
وي گفت:با وجود درخواست مكرر اما ايمن سازي اين كانال هنوز انجام نشده است.
مولا افزود: در سال هاي گذشته چشمه هاي طبيعي منطقه در اثر خشكسالي از بين رفته است و با وجود ساختن چند آبشخور در منطقه، آهوها براي نوشيدن آب تازه به سمت كانال پاي پل كرخه مي روند اما به دليل روباز و ناايمن بودن و داشتن شيب تند در آن سقوط و تلف مي شوند.

* چهار سال مكاتبه بي نتيجه
رييس اداره حفاظت محيط زيست دشت آزادگان نيز گفت: محيط بان هاي اين شهرستان جمعه شب گذشته چهار آهوي اين منطقه را از سقوط در كانال آب نجات دادند.
مهرشاد احمدوندي با اشاره به اينكه كانال آب در محدوده شهرستان هاي شوش و دشت آزادگان قرار دارد، افزود: قرار است امروز نشستي با روساي اداره محيط زيست شوش و پارك ملي كرخه برگزار شود تا از ظرفيت آنها براي نگهباني از جان آهوها استفاده شود.
وي تنها راه نجات آهوان را ايمن سازي كانال آبرساني دانست و بيان كرد: تاكنون بيش از 20 مورد مكاتبه با سازمان آب و برق خوزستان انجام شده اما نتيجه اي نداشته است.
احمدوندي گفت: بيشترين تلفات آهوها در سال هاي 93 و 94 و پيش از ساخت آبشخور در منطقه بوده اما پارسال نيز 2 راس آهو تلف شدند.
وي ادامه داد: بر اساس آخرين سرشماري در 40 درصد منطقه حفاظت شده ميشداغ، 43 راس آهو از اين گونه شمارش شده است.
كانال اصلي آبرساني موسوم به «پاي پل كرخه» كه براي انتقال آب از سد تنظيمي كرخه به شبكه آبياري و زهكشي زمين هاي غرب كرخه در دهه 80 احداث شده بود، از سال 93 براي طرح آبرساني غدير به بهره برداري رسيده است.
اين كانال روباز در زمان ساخت، مجوز ارزيابي زيست محيطي نداشته و زيستگاه ميشداغ را در عمل به 2 قسمت تقسيم كرده كه امكان تردد آهوها و ساير زيستمندان را در منطقه از بين برده است.
آهوي ميشداغ (مشداخ) از جمله گونه هاي خاص و در معرض انقراض خوزستان و تنها گونه آهويي است كه در زيستگاه طبيعي خود زندگي مي كند.
مرگ و مير آهوها از سال 93 با آبگيري اين كانال آغاز شد كه در آن سال 17 راس و سال پس از آن، هشت راس آهو در اين كانال سقوط كرده و تلف شدند.
منطقه حفاظت شده ديمه رامهرمز، منطقه حفاظت شده كرخه و دز و منطقه حفاظت شده ميشداغ سه منطقه خوزستان با آهوهاي خاص و منحصر بفرد هستند اما ميشداغ تنها محلي در كشور است كه آهوها در زيستگاه خود به طور طبيعي زندگي مي كنند.
ميشداغ (به زبان محلي مشداخ) يكي از مناطق كويري منحصربفرد با وسعت 60 هزار هكتار در غرب خوزستان بين شهرهاي بستان و عبدالخان (در حوزه استحفاظي شهرستان هاي دشت آزادگان و شوش) قرار دارد كه از سال 90 به منطقه حفاظت شده ارتقا يافت.
9754/ 6037