كاهش بار آلودگي فاضلاب تصفيه خانه دزفول ضروري است

دزفول - ايرنا - رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول بر ضرورت كاهش بار آلودگي فاضلاب و پساب تصفيه خانه فاضلاب اين شهر تاكيد كرد.

فرهاد قلي نژاد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اخيرا شاهد كاهش بار آلودگي فاضلاب خروجي و پساب فاضلاب تصفيه خانه شمال دزفول هستيم كه جاي تقدير دارد اما همچنان بايد اين آلودگي كاهش يابد تا منابع آب و رودخانه دز را آلوده نكند.
وي افزود:از آنجا كه بخشي از آب مورد نياز روستاهاي زاويه همچنين فضاي سبز منطقه از پساب فاضلاب تامين مي شود نياز است اين پساب از آلودگي كمتري برخوردار باشد.
به گزارش ايرنا با وجود اجراي شبكه فاضلاب در شهر دزفول همچنان فاضلاب برخي يگان هاي نظامي از جمله تيپ 292 زرهي دزفول و كوي زيباشهر مستقيما و به صورت خام وارد رودخانه دز مي شود.
همچنين ورود فاضلاب خام از پايين دست پل پنجم دزفول به رودخانه دز دوستداران محيط زيست را نگران كرده است.
سمن ها و فعالان محيط زيست دزفول چندي پيش نيز از مدير عامل شركت آب و فاضلاب خوزستان در خواست كردند با اجراي طرح هاي فاضلاب در محدوده حريم رودخانه دز مانع ورود فاضلاب خام به اين رودخانه شود.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول همچنين در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بر ضرورت تامين حقابه جنگل ها در فصل تابستان تاكيد كرد و گفت:در صورتيكه مجوز حفر چاه براي روستاهاي زاويه دزفول صادر شود بخشي از مشكل كمبود آب جنگل هاي اين منطقه نيز بر طرف خواهد شد.
قلي نژاد در ادامه از شهرداران و نيز دستگاه هاي اجرايي خواست در هواي داغ تابستان
نسبت به آبياري درختان و فضاي سبز منطقه بيشتر مشاركت كنند.
وي از آمادگي اداره حفاظت محيط زيست دزفول براي آموزش شهروندان در رابطه با حفاظت از فضاي سبز خبر داد.
6068