50 كیلوهروئین از یك كامیون ایرانی در ایتالیا كشف شد

رم - ایرنا - پنجاه كیلوگرم هروئین جاسازی شده در داخل یك كامیون ایرانی در بندر 'تریئسته' در شمال ایتالیا كشف و توقیف شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از تارنمای روزنامه 'ایل پیكولو'، یك محموله با بیش از 50 كیلوگرم هروئین در داخل یك كامیون كه از ایران به بندر تریئسته در شمال ایتالیا رسیده است، كشف و مصادره شد.
این روزنامه افزود: این عملیات از سوی گروه عملیاتی ضد مواد مخدر پلیس مالیاتی فلورانس انجام شد. توقیف این محموله در زمینه بخشنامه صادره مربوط به افزایش كنترل ها بر روی كالاهای وارداتی در بندر مذكور كه در ماه های قبل از سوی دادستانی تریئسته صادر شده است، میسر شد.
راننده این كامیون نیز قرار است مورد بازپرسی قرار گیرد. كامیون ایرانی مذكور با یك كشتی ترك به ایتالیا رسیده است. در پی بازرسی كامیون از دو سگ ضد مواد مخدر استفاده شد كه محموله را در مجاورت چرخ های یدكی آن كشف كردند كه سپس مورد كنترل اشعه ایكس قرار گرفت.
راننده این كامیون یك شهروند ایرانی 46 ساله است كه هم اكنون در زندان تریئسته است. توقیف این محموله نشان داد كه این منطقه یك راه ارتباطی برای قاچاق مواد مخدر میان ایتالیا و شبه جزیره بالكان است.
اروپام**461 **1485