پذیرش دانشجو در 10 مركز علمی كاربردی اصفهان متوقف می شود

اصفهان- ایرنا- معاون علمی دانشگاه جامع علمی كاربردی استان اصفهان گفت: پذیرش دانشجو در 10 مركز آموزشی این استان از مهر ماه سال جاری متوقف می شود.

مهدی قیصری روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: از بین 40 مركز دانشگاه علمی و كاربردی استان اصفهان حدود 10 مركز دولتی است كه بر اساس مصوبه شورای عالی اداری كشور دیگر نمی توانند پذیرش دانشجو داشته باشند.
بر اساس مصوبه سال گذشته شورای عالی اداری كشور، مراكز مجری آموزش‌های علمی - كاربردی دولتی مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچیك از رشته‌های آموزش عالی از جمله دوره‌های پودمانی نیستند.
معاون علمی دانشگاه جامع علمی كاربردی استان اصفهان با بیان اینكه این مراكز تا زمان دانش آموختگی همه دانشجویان خود فعال است ، گفت: پس از اینكه همه دانشجویان این مراكز دانش آموخته شدند یك مركز معین برای هر یك از آنها جهت پیگیری و انجام امور اداری تعیین می شود.
قیصری خاطرنشان كرد: دانشگاه جامع علمی كاربردی، یك سازمان دولتی و زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است اما مراكز آموزشی علمی كاربردی باید خصوصی یا عمومی باشند و نمی توانند دولتی بمانند.
وی اضافه كرد: در صدد هستیم رشته هایی كه در مراكز دولتی ارائه می شد به مراكز خصوصی و عمومی منتقل شوند و علاقه مندان بتوانند در رشته مورد نظر خود ادامه تحصیل دهند.
قیصری با اشاره به تحصیل 14 هزار و 480 دانشجو در مقطع كاردانی و هفت هزار و 250 دانشجو در مقطع كارشناسی در حدود 40 مركز آموزشی دانشگاه جامع علمی كاربردی استان اصفهان، گفت: از ابتدای سال 96 تا كنون هشت هزار و 414 نفر از این مراكز، دانش آموخته و وارد بازار كار شده اند.
دانشگاه جامع علمی كاربردی استان اصفهان دارای بیش از 20 هزار دانشجو در حدود 40 مركز آموزشی است.
ت/3011/ 6022