مردم مراقب سودجويان با عنوان بيمه سلامت باشند

كاشان- ايرنا- مدير بيمه سلامت شمال استان اصفهان- كاشان در اطلاعيه اي در مورد سودجويي عده اي و دريافت وجه از مردم با نام اين مجموعه هشدار داد.

گزارش ايرنا از روابط عمومي سرپرستي بيمه سلامت شمال استان اصفهان- كاشان حاكي است، دكتر مسلم آشوري روز پنجشنبه گفت: بيمه شدگان بيمه سلامت و ساير مردم ساكن حوزه هاي زير پوشش بايد مراقب افراد و يا شركت هايي با نام سازمان بيمه سلامت و يا سازمان بيمه خدمات درماني باشند.
وي افزود: اين افراد و يا شركت ها در ازاي دريافت پول و ارائه كارتي به عنوان كارت بيمه سلامت، مدعي مي شوند كه افراد را زير پوشش بيمه اي قرار مي دهند در حالي كه ارتباطي با مجموعه ندارند.
مدير بيمه سلامت شمال استان اصفهان- كاشان بيان كرد: خدمات بيمه اي در اين سرپرستي شامل شهرستان هاي آران و بيدگل، كاشان و نطنز تنها از سوي اداره هاي بيمه سلامت اين شهرستان ها و دفترهاي پيشخوان طرف قرارداد با سازمان ارائه مي شود.
او اضافه كرد: اين اداره ارائه هيچ گونه خدمات بيمه اي را با روش مراجعه به درب خانه ها در دست اجرا ندارد و هر گونه تماس تلفني با هر عنواني از سوي سازمان بيمه سلامت ايران و يا بيمه خدمات درماني فاقد اعتبار است.
آشوري در ادامه تاكيد كرد: شهروندان در صورت رويارويي با افرادي به عنوان نماينده اين سازمان و درخواست پول در برابر ارائه خدمات بيمه سلامت، موضوع را با سرپرستي بيمه سلامت شمال استان اصفهان- كاشان (به شماره هاي 55450426-55458490) در ميان بگذارند.
8123

سرخط اخبار استان‌ها