پارلمان رژيم صهيونيستي قانون «كشور-ملت يهود» را تصويب كرد

تهران-ايرنا- پارلمان رژيم صهيونيستي روز پنجشنبه قانوني نژادپرستانه موسوم به «كشور-ملت يهود» را به تصويب رساند كه سرزمين فلسطين را متعلق به يهوديان اعلام مي كند.

خبرگزاري رويترز گزارش داد: اين قانون كه به يهوديان حق خودمختاري اعطا مي كند با مخالفت اعراب فلسطيني مواجه شده و آنها آن را قانوني نژادپرستانه و آپارتايدي توصيف كرده اند.
اين قانون با 62 راي موافق در برابر 55 راي مخالف و دو راي ممتنع در كنيسه (پارلمان) رژيم صهيونيستي به تصويب رسيد.
به موجب اين قانون، سرزمين فلسطين وطن تاريخي ملت يهود عنوان و بيان مي شود كه يهوديان حق انحصاري در تصميم گيري درباره آن را دارند.
اين قانون زبان عبري را به عنوان زبان رسمي اعلام مي كند و سطح زبان عربي را تا حد «وضعيت خاص» پايين مي آورد به اين معنا كه فقط در برخي موارد استثنايي مي توان از اين زبان در نهادهاي صهيونيستي استفاده كرد.
«بنيامين نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستي از مدتها قبل براي تصويب اين قانون كه مناصب دولتي را تعيين و تاريخ عبري را براي انجام معاملات رسمي مقرر مي كند، تلاش كرده است. بسياري از ناظران با مفهوم كشور يهودي مخالفند و اين موضوع را تحريف تاريخ و محو هويت عربي و اسلامي فلسطين مي دانند.
چند روز پيش هزاران نفر از ساكنان تل آويو در فلسطين اشغالي در اعتراض به لايحه «كشور- ملت يهود» به خيابان ها ريختند.
در اين تظاهرات كه هزاران نفر در آن شركت داشتند، معترضان آن را به عنوان طرحي «نژادپرستانه و تبعيض آميز» توصيف كردند.
شبد**9158*9122