حدود 600 هزار گردشگر جمهوری آذربایجان  به ایران سفر كردند

باكو- ایرنا – بیش از 579 هزار شهروند جمهوری آذربایجان، در نیمه اول سال 2018میلادی به جمهوری اسلامی ایران سفر كردند .

خبرگزاری رسمی « آذرتاج » روز چهارشنبه به نقل از كمیته دولتی آمار این كشور گزارش داد : در شش ماه اول سال جاری میلادی تعداد گردشگران كشور آذربایجان به ایران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 22.8 درصد افزایش یافته است .
بر اساس این گزارش، در نیمه اول سال جاری میلادی میزان سفر شهروندان جمهوری آذربایجان به كشورهای خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.3 درصد افزایش یافته و به دو میلیون و 20 هزار نفر رسیده است .
307 درصد از گردشگران جمهوری آذربایجان در شش ماه نخست امسال به گرجستان ، 28.7 درصد به ایران ، 21.2 درصد به روسیه ، 12.7 درصد به تركیه ، 1.7 درصد به اوكراین ، 1.2 درصد به امارات متحده عربی و 3.8 درصد به كشورهای دیگر سفر كردند .
در نیمه اول سال جاری تعداد مسافرت شهروندان جمهوری آذبایجان به تركیه در مقایسه با زمان مشابه یك سال قبل 6.8 درصد ، به گرجستان 0.7 درصد و فدراسیون روسیه 2.6 درصد كاهش یافته است .
در شش ماه اول سال جاری یك میلیون و 325 هزار نفر از 189 كشور به جمهوری آذربایجان سفر كردند كه نسبت به مدت مشابه یك سال قبل 10.2 درصد بیشتر است .
بنا به این گزارش، 30.5 درصد از مجموع مسافران خارجی از فدراسیون روسیه ، 21.1 درصد از گرجستان ، 11.1 درصد از ایران ، 10.8 درصد از تركیه ، 3.6 درصد از امارات متحده عربی ، 2.1 درصد از عر اق ، دو درصد از اوكراین و 18.7 درصد از كشورهای دیگر وارد جمهوری آذربایجان شدند .
در نیمه اول سال جاری مسافرت شهروندان جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان در مقایسه با زمان مشابه یك سال قبل 18.8 درصد كاهش یافته است .
این گزارش افزود : در نیمه اول سال جاری مسافرت از كشورهای خلیج فارس از جمله از كویت 5.1 برابر ، عربستان 3.5 برابر ، بحرین 2.6 برابر ، قطر 2.1 برابر ، عمان 1.6 برابر ، عراق 44.3 درصد . امارات متحده عربی 8.8درصد افزایش یافته است .
بطور كلی هر یك از پنج مسافر خارجی وارد شده به جمهوری آذربایجان از كشورهای خلیج فارس بوده ا/ست .
در نیمه اول سال جاری میلادی تعداد گزدشگران از كشورهای اتحادیه اروپا به جمهوری آذربایجان 6.3 درصد افزایش یافته و به 53.5 هزار نفر رسیده ، تعداد گردشگران كشورهای همسود - مشترك المنافع - نیز با 7.5 درصد افزایش به 478.3 هزار نفر رسیده است.
خاورم ** 337** 1579

سرخط اخبار جهان