31 درصد تعميرات واگن باري كشور در اراك انجام شد

اراك - ايرنا - مديركل راه آهن اراك گفت: 31 درصد تعميرات اساسي انواع واگن هاي باري كشور امسال در راه آهن اين شهرستان انجام شد.

جلال الدين كوكنار روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: تعميرات اساسي 2 هزار و 427 دستگاه انواع واگن هاي باري كشور امسال انجام شده كه تعمير 749 واگن در راه آهن اراك بوده است.
وي ادامه داد: تعميرات اساسي واگن هاي باري انجام شده در راه آهن اراك نسبت به مدت مشابه پارسال 52 در صد افزايش يافته است.
مديركل راه آهن اراك خاطر نشان كرد: اراك در زمينه تعميرات اساسي واگن باري پس از استان اصفهان رتبه دوم را در كشور دارد.
كوكنار ياد آور شد: راه آهن اراك با تعمير سه هزار و 652 مورد چرخ و محور واگن امسال رتبه نخست اين تعميرات را در كشور به دست آورده است.
وي افزود: 11 هزار و 591 مورد تعميرات چرخ و محور واگن دركشور انجام شده كه 32 درصد آن در راه آهن اراك بوده است.
مديركل راه آهن اراك ياد آور شد: تعميرات چرخ و محور واگن هاي باري در راه آهن امسال در اراك نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد افزايش داشته است.
كوكنار گفت: انجام به موقع نگهداري و تعميرات چرخ و محور و واگن ها از جمله عوامل موثر در افزايش عمر صنعتي ناوگان ريلي، كاهش هزينه ها و تحقق شعار اقتصاد مقاومتي است.
حوزه راه آهن اراك 426 كيلومتر از خطوط ريلي در استان هاي قم، مركزي و لرستان را شامل مي شود و 20 ايستگاه را تحت پوشش دارد.
1955/6013/