400 ميليارد ريال براي طرح آبرساني جگين به بشاگرد اختصاص يافت

بندرعباس - ايرنا - مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهري هرمزگان گفت: در سفر نمايندگان امور عمراني دفتر رهبر معظم انقلاب به استان هرمزگان، ضمن بازديد و بررسي مراحل اجراي طرح آبرساني از سد جگين به بشاگرد، 400 ميليارد ريال اعتبار به اين طرح آبرساني اختصاص يافت.

به گزارش ايرنا، امين قصمي روز چهارشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: طرح آبرساني جگين به بشاگرد با اعتبار هزينه شده 498 ميليارد ريال و 27 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراست كه با تخصيص اعتبار مورد نياز از محل دفتر امور عمراني دفتر رهبر معظم انقلاب، فاز اول اين طرح طي يك سال آينده به بهره برداري مي رسد.
وي ابراز داشت: طرح آبرساني از سد جگين به بشاگرد براي افق سال 1415 براي جمعيت 36 هزار نفر پيش بيني شده كه با تامين اعتبار تخصيص يافته از سوي دفتر مقام معظم رهبري مي توان طي 12 ماه آينده با احداث 2 واحد تصفيه خانه موقت تا اتمام تصفيه خانه اصلي شهر، آب شرب با كيفيت در اختيار مردم بشاگرد قرار داد.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري هرمزگان افزود: طرح آبرساني جگين در بشاگرد به عنوان يكي از بزرگ ترين طرح هاي آبرساني استان هرمزگان بوده كه با هدف تامين آب به ميزان 3.5 ميليون متر مكعب در سال اجرايي شده است.
قصمي حجم عملياتي اين طرح را شامل احداث تصفيه خانه آب به ظرفيت 15 هزار مترمكعب در شبانه روز، 160 كيلومتر خط انتقال آب، مخازن ذخيره به حجم 20 هزار متر مكعب و 3 واحد ايستگاه پمپاژ اعلام كرد.
اين مسوول اعتبار تخصيص داده شده اين طرح در سال جاري را 80 ميليارد ريال اعلام كرد و بيان داشت: اعتبار كل اين طرح يك هزار و 898 ميليارد ريال بوده و اعتبار مورد نياز جهت بهره برداري و تكميل آن 1400 ميليارد ريال است.
وي خاطر نشان كرد: با تكميل اين طرح، آب شرب مورد نياز شهرهاي سردشت، گوهران و 164 روستاي مسير طرح تامين خواهد شد.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري هرمزگان افزود: در سفر نمايندگان امور عمراني دفتر رهبر معظم انقلاب به شهرستان بشاگرد مديركل دفتر برنامه ريزي راهبردي و تلفيقي وزارت نيرو و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان حضور داشتند.
9887/7408