11 طرح بازآفريني شهري در محلات سنندج اجرا مي شود

سنندج - ايرنا - رئيس اداره عمران و بهسازي اداره كل راه و شهرسازي كردستان گفت: طرح بازآفريني شهري در سنندج در قالب 11 طرح با 176 ميليارد و 750 ميليون ريال اعتبار در حال اجرا است.

مصطفي رضايي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: 11 طرح سنندج در چهار نواحي منفصل نايسر، فرجه، تقتقان، حسن آباد و يك محله تاريخي آغه زمان اجرا مي شود.
وي افزود: اجراي اين طرح ها ويژه سكونتگاهي و با هدف تامين زيرساخت هاي رفاهي و خدماتي از جمله ساخت مدارس، منابع آب، بهسازي معابر، مركز فرهنگي و ورزشي، مرمت خانه هاي تاريخي و ساماندهي محله هاي تاريخي است.
رضايي تاكيد كرد: در اين طرح ها سه مدرسه احداث مي شود كه تاكنون مدرسه 6 كلاسه نايسر با 12 ميليارد ريال اعتبار در زميني به مساحت 860 متر مربع و مدرسه 9 كلاسه تقتقان با 12 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار در زميني به مساحت 670 متر مربع احداث شده است.
وي يادآور شد: مدرسه 9 كلاسه نايسر نيز سومين مدرسه اين طرح است كه اكنون با 10 درصد پيشرفت فيزيكي و 22 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده در حال احداث است كه سال آينده به اتمام مي رسد.
رئيس اداره عمران و بهسازي اداره كل راه و شهرسازي كردستان بهسازي معابر را از ديگر اولويت هاي اين اداره كل در اجراي طرح بازآفريني شهري در سنندج اعلام كرد و گفت: سه خيابان محله نايسر، 15 كوچه محله تقتقان و 15 كوچه محله فرجه و خيابان ماموستا هيمن حسن آباد سر جمع با 38 ميليارد 105 ميليون ريال اعتبار در حال بهسازي است.
رضايي اضافه كرد: چهار چهار كيلومتر از سه خيابان گاز، حاجي فيضه و دكل محله نايسر با 30 ميليارد و 300 ميلون ريال اعتبار عمراني و 6 ميليارد ريال به صورت غير نقدي (تامين قير رايگان) در حال تعريض است.
وي اظهار داشت: عرض سه خيابان گاز، حاجي فيضه و دكل محله نايسر اكنون به ترتيب شامل 20 متر، هشت متر و چهار متر است كه بايد تعريض و بهسازي شود و 60 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
رضايي افزود: براي ساماندهي كوچه هاي فرجه و تقتقان نيز به صورت جمعي 30 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شده كه تمام كوچه ها سنگ فرش و برخي كوچه ها كه امكان تردد ماشين وجود دارد نيز آسفالت مي شود.
رئيس اداره عمران و بهسازي اداره كل راه و شهرسازي كردستان يادآور شد: خيابان ماموستا هيمن حسن آباد به طول يك كيلومتر نيز با 14 ميليارد و 50 ميليون ريال اعتبار در دست احداث است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه تامين زيرساخت هاي فرهنگي و ورزشي از ديگر برنامه هاي طرح بازآفريني شهري است، گفت: در قالب اين طرح ها يك باب كانون فرهنگي و هنري در فرجه و مركز خدماتي و فرهنگي در نايسر ساخته مي شود كه انتظار مي رود تا نيمه اول سال آينده به بهره برداري برسند.
رضايي تاكيد كرد: احداث منبع آب 2 هزار متر مكعبي شماره سه نايسر از ديگر طرح هاي به اتمام رسيده با 16 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده در قالب بازآفريني شهري سنندج است و در آينده نزديك وارد مدار شبكه آب و فاضلاب مي شود.
به گزارش ايرنا، سالانه 250 هزار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي برنامه ملي بازآفريني شهري در كشور هزينه مي شود كه 100 هزار ميليارد ريال از اين ميزان اعتبار از سوي بخش خصوصي، 70 هزار ميليارد ريال از سوي شهرداري ها و 80 هزار ميليارد ريال نيز از سوي دولت هزينه مي شود كه اعتبار تمام طرح هاي اجرا شده در كردستان از محل منابع دولتي تامين شده است.
هم اكنون 30 درصد جمعيت شهري كشور شامل 19 ميليون نفر از 56 ميليون نفر جمعيت شهري در مناطق و محلاتي با بافت فرسوده، تاريخي و ناكارآمد زندگي مي كنند و اين ميزان در استان كردستان حدود 50 درصد از جمعيت يك ميليون و 600 هزار نفري است.
در سال 90 و بر اساس مصوبه دولت دهم چند روستاي بزرگ كردستان به شهر تبديل شد كه كارشناسان حوزه عمران شهري معتقدند اين موضوع بدون مطالعه و كار كارشناسي صورت گرفت و تبعات بدي داشته و به گسترش پديده حاشيه نشيني و روي آوري مردم به سمت حاشيه شهرها كمك شاياني كرده است.
نايسر، ننله و حسن آباد، تقتقان، فرجه در سنندج، شهرك امام خميني (ره) و محله در قلعه، محله تازه آباد در سقز و محله تفيني در مريوان از جمله مناطق استان است كه در قالب طرح بازآفريني شهري ساماندهي مي شوند.
در استان كردستان مي توان از سنندج و مريوان به عنوان 2 شهري كه بيشترين ميزان حاشيه نشيني را دارند، نام برد اگر چه در ديگر شهرهاي استان هم اين پديده در حال افزايش است.
3034/9102