عمل جراحي رباط زانو با استفاده از هيپنوتيزم در مشهد انجام شد

مشهد- ايرنا- عمل جراحي ترميم رباط زانو به روش 'آرتروسكوپيك' امروز با استفاده از هيپنوتيزم در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد.

دانشيار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و مدرس بين المللي هيپنوتيزم روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: عمل جراحي ترميم رباط زانو با استفاده از القاي هيپنوتيزم و بدون استفاده از داروي بي حسي يا بيهوشي براي سومين بار در بيمارستان امام رضاي مشهد انجام شده است.
دكتر مهدي فتحي افزود: عمل جراحي ترميم رباط زانو به روش آرتروسكوپيك با استفاده از هيپنوتيزم براي نخستين بار در جهان انجام شده است.
مدرس بين المللي هيپنوتيزم افزود: اين عمل جراحي امروز بر روي يك بيمار 30 ساله در مدت 1.5 ساعت انجام شد كه بيمار در تمام مدت عمل تحت القاي تصاوير هيپنوتيزمي و انفكاك ذهني از اتاق عمل قرار داشت.
وي تصريح كرد: پايش هاي نوار مغزي بيمار مويد هوشياري جهت يافته و بي دردي رضايتبخش وي بود كه جراح و بيمار رضايت كامل خود را از اين فرايند ابراز داشته اند.
در عمل جراحي مزبور القاي هيپنوتيزم توسط دكتر مهدي فتحي، دانشيار بيهوشي و انجام جراحي توسط دكتر اميرشهريار آريامنش، دانشيار ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد.
دانشگاه علوم پزشكي مشهد قطب جراحي هاي هيپنوتيزمي در آسيا به شمار مي رود، به طوري كه بيشترين تحقيقات هيپنوتيزمي در بالين در اين دانشگاه انجام شده است.
5132/3027