اراضي پرورش ميگو در استان بوشهر افزايش يافت

بوشهر- ايرنا- مديركل شيلات استان بوشهر گفت: امسال پرورش ميگو در سطح پنج هزار هكتار اراضي ساحلي اين استان اجرا مي شود كه نسبت به سال گذشته 13 درصد افزايش نشان مي دهد.

به گزارش ايرنا، عباسعلي زنده بودي روز يكشنبه در جمع خبرنگاران افزود: استان بوشهر داراي ظرفيت هاي بسياربالايي درزمينه پرورش آبزيان است و بخش قابل توجهي از ميگوي پرورشي كشور در اين استان توليد مي شود.
وي يادآورشد: سال گذشته پرورش ميگو در سطح چهار هزار و 400 هكتار در استان بوشهر اجرا شد كه امسال اين طرح در پنج هزار هكتار اجرا مي شود و افزايش 600 هكتاري دارد.
مديركل شيلات استان بوشهر اضافه كرد: در سال جاري تاكنون يك ميليارد قطعه بچه ميگو در سطح چهار هزار هكتار استخرهاي پرورشي اين استان ذخيره سازي شده است كه تاپايان تيرماه جاري به 1.5 ميليارد بچه ميگو و پنج هزار هكتار استخر افزايش مي يابد.
وي گفت: اين بچه ميگوها از گونه وانامي است كه در 12 مركز تكثير استان بوشهر توليد مي شود.
زنده بودي، با اشاره به اين كه سال گذشته ميزان توليد ميگوي پرورشي دراستان بوشهر 13 هزارتن بود ادامه داد: پيش بيني مي شود امسال حدود 17 هزارتن ميگو از استخرهاي پرورشي اين استان برداشت شود.
توليد ميگوي پرورشي در استان بوشهر با كار ذخيره سازي بچه ميگو در استخرهاي پرورش از خردادماه آغاز و در آبان ماه برداشت مي شود.
6043**